30 oktober 2010

Geef CO vergiftiging geen kans.

Met de eerste koude in het land worden deuren en ramen gesloten en branden de kachels weer. Dat dit dikwijls gepaard gaat met een verminderde kwaliteit van de binnenlucht in onze woningen, daar staan we meestal niet bij stil. Meer nog, ook de kans op CO-vergiftiging neemt toe. Koolstofmonoxide of CO is een smaak- en geurloos gas dat ieder jaar opnieuw dodelijke slachtoffers maakt. De Gentse Gezondheidsdienst en Logo Gezond+ vzw hebben daarom opnieuw de handen in elkaar geslagen en de actie ‘Gezond t(h)uis’ opgezet. Zo worden buurtbewoners en hulpverleners bewuster gemaakt van de gezondheidsrisico’s als gevolg van ongezonde binnenlucht in woningen. Schepen Guy Reynebeau: "Hulpverleners kunnen een belangrijke preventieve taak vervullen door bewoners thuis te informeren en gevaarlijke situaties in woningen te detecteren. Daarom bieden we hulpverleners die in contact komen met bewoners zoals thuisverplegers, poetshulpen, gezin- en bejaardenhelpers en woonconsulenten, een interactieve CO-preventie- of ‘Gezond Wonen’ vorming aan". De vormingen kunnen doorgaan in de demonstratiewoning of op locatie.


In deze speciaal ingerichte ongezonde demonstratiewoning kan je onder begeleiding in de woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer zelf op zoek gaan naar vaak voorkomende problemen zoals CO, vocht, rook, huisstofmijt, kleine knaagdieren, insecten en vluchtige organische stoffen. De meestal eenvoudige en goedkope oplossingen zoals ventilatieroosters en ouderwetse muizenvallen zitten in de ruimtes verstopt. Als de bezoekers een probleem ontdekt hebben wordt dit telkens uitvoerig toegelicht door de begeleider. Na de rondleiding wordt een hapje en drankje aangeboden en kunnen vragen gesteld worden. Ook folders en brochures kunnen meegenomen worden als geheugensteuntje. Deze interactieve vorming staat ook open voor buurtbewoners die met een groepje de woning willen bezoeken. Aan alle organisaties die werken rond gezondheid en wonen wordt gevraagd mee te werken aan deze preventieve campagne. Daarvoor is gratis informatiemateriaal verkrijgbaar zoals folders, affiches, checklijsten en tentoonstellingen rond CO en Gezond Wonen.

De demonstratiewoning bevindt zich in de Begijnhoflaan, appartement nr. 270, in het Rabot in Gent. De rondleidingen en vormingen duren ongeveer 1,5 uur en gaan door in november en december na afspraak. Inschrijven of informatiemateriaal aanvragen kan bij Rose-Anne Strubbe van de Gezondheidsdienst tel.09 235 22 50.

Informatie: Logo Gezond+ Lokaal Gezondheidsoverleg Gent, Baudelokaai 8, 9000 Gent
Tel.: 09 235 74 20. Fax: 09 235 74 26 E-mail: logo@gezondplus.be

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...