18 oktober 2010

Haven van Gent op peil van 2009

Gent Bio Energy 58De haven van Gent bereikte op 14 oktober de overslagcijfers die ze in 2009 voor een heel jaar boekte: 37,2 miljoen ton. De Gentse haven boekte in het crisisjaar 2009 een totale goederenoverslag van 37,2 miljoen ton. Dit was 21% minder dan in het recordjaar 2008 dat goed was voor 47 miljoen ton. 2007 noteerde een goederenoverslag van 42,8 miljoen ton. De recente resultaten doet de Gentse haven weer dromen van vergelijkbare resultaten.

Vorig jaar sloeg de crisis ook in de Gentse haven hard toe. In heel 2009 vervoerden schepen slechts 37,2 miljoen ton goederen van en naar de haven van Gent. Dat was 21 % minder dan een jaar eerder. Eind 2009 kwamen er signalen dat de crisis over zijn hoogtepunt heen was. Toen werd er maar een lichte daling meer opgetekend. In 2010 bleef de haven maand na maand beter scoren dan in 2009. Op maandag 11 oktober werd het jaartotaal van de goederenoverslag via zeevaart (20,8 miljoen ton) van 2009 overschreden. Sinds 14 oktober is dat ook het geval voor de binnenvaart (16,4 miljoen ton).

2009: crisis, maar geen structurele verliezen voor de haven van Gent.

De eerste helft van 2009 was bijzonder moeilijk voor de Gentse haven, maar ook voor de industriële activiteit in de haven. Toch leed de Gentse haven geen structurele verliezen: er werden geen bedrijven gesloten noch lijndiensten geschrapt. In de tweede jaarhelft kwam de economische activiteit stilaan weer op gang. 2009 bracht echter niet alleen kommer en kwel. Zo werden de proeven met bovenmaatse schepen in de Westsluis voortgezet, watt leidde tot een maximale benutting van de huidige sluiscapaciteit in afwachting van de bouw van een nieuwe zeesluis.Het definitieve advies van het Stakeholders Advies Forum pleit onomwonden voor de bouw van een grote zeesluis in Terneuzen. Zowel de nieuwe sluis als de maximale benutting van de bestaande infrastructuur stellen de toekomst van de Gentse zeehaven veilig.

Havenbedrijf blijft financieel gezond

Ook al liep de totale goederenoverslag voor 2009 terug, voor de financiële resultaten daalden niet zo spectaculair. De winst voor het boekjaar 2009 bedraagt 6.218.116 euro of 4 miljoen euro minder dan in 2008. De totale bedrijfsopbrengsten daalden van 31,37 miljoen euro naar 29,82 miljoen euro. De havenrechten maken daar 32% van uit (in 2008 tot 34%). De concessies zorgen voor 35% van de opbrengsten (in 2008 nog 30%). De bedrijfskosten bedroegen 32,43 miljoen euro of 1,5% meer dan in 2008. Afschrijvingen en voorzieningen zijn goed voor 47%. De personeelskosten maken 36% van de bedrijfskosten uit. Zo werd onder meer 2,5 miljoen euro (de volle 100%) gestort in de pensioenkassen van de contractuele en statutaire personeelsleden. 10% van de winst of 621.812 euro werd toegewezen aan de wettelijke reserves. 26.305 euro gaat naar de vzw ‘Sociale Dienst voor het Personeel van het Havenbedrijf Gent’. De overige 5.570.000 euro toegevoegd aan de reserves. Deze winstreservering houdt de financiële draagkracht van het Havenbedrijf Gent op peil om in de toekomst verder te kunnen participeren in de uitbouw van de haven.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...