29 oktober 2010

UGent stimuleert productie van biobrandstof en biomaterialen in China

Van 1 tot 3 november organiseert het Instituut van Plantenbiotechnologie voor Ontwikkelingslanden van de UGent in samenwerking met de Development Organisation van de VN een stakeholdersmeeting in Nanning (China). Centraal thema is de valorisatie van weinig gebruikte tropische en subtropische planten voor de productie van biobrandstof en biomaterialen in de Chinese Guanxiprovincie. Het overleg kadert in activiteiten van het International Industrial Biotechnology Network.

De experts onderzoeken tijdens de meeting de mogelijkheden om onderzoeksinstituten en de industrie die betrokken zijn bij de industriële productie van bio-energie uit weinig gebruikte (sub)tropische planten en afvalstromen, te linken aan internationale excellentiecentra en de industrie die rond bioraffinaderij en hernieuwbare grondstoffen werken. Op die manier willen de experts onderzoeksprojecten identificeren die kunnen bijdragen tot een duurzame economische groei van de Guanxi-regio en die internationale samenwerking rond deze onderwerpen kunnen bevorderen.

Het International Industrial Biotechnology Network (IBBN) werd in maart 2010 opgericht met steun van het Vlaams Ministerie van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding. Doel van het netwerk is om via biotechnologische technieken en processen de economische waarde te verhogen van biologische grondstoffen die weinig gebruikt en bekend zijn. Op die manier kan de druk op fauna en flora afnemen.
Het Instituut van Plantenbiotechnologie voor Ontwikkelingslanden (IPBO) van de UGent is de operationele tak van het netwerk. Het instituut promoot duurzame socio-economische ontwikkeling in ontwikkelings- en groeilanden. Link: http://www.ugent.be/we/genetics/ipbo/en
Lees ook dit: Universiteit Gent start Bio-base Europe

Guido Van Peeterssen

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...