25 oktober 2010

Jobfixers aan de slag

Fix A Job 01Op 14 oktober gingen de projecten Jobfixers en Jobfixing van start. VZW Jong en Randstad Diversity hebben zich twee jaar lang geëngageerd om samen te zoeken naar de hindernissen die jongeren ondervinden bij hun zoektocht naar werk. Het resultaat is Jobfixers, een empowerend traject voor jongeren en Jobfixing, een methodiek voor jongerenbegeleiders. Tijdens een debat gingen deskundigen in op oorzaken van jeugdwerkloosheid. Daarbij werden een aantal problemen en hindernissen geschetst, maar kwamen ook een aantal oplossingen naar voor, alsook een methodiek om die problemen aan te pakken. Schepen Sofie Bracke gaf een toelichting bij het jongerenbaanplan en andere initiatieven op het gebied van tewerkstelling. Nadien kregen de aanwezigen een hapje en een drankje aangeboden en werd er kennis gemaakt met de voorgestelde producten.

Jobfixing is een methodiek voor arbeidsconsulenten die met jongeren werken. Ze leren het systeem van Jobfixing tijdens een vorming waarbij er ingespeeld wordt op de reeds aanwezige expertise bij de begeleiding bij jongeren. Jobfixers is een traject met jongeren om hen ruimer te informeren over de arbeidsmarkt. Het traject bestaat uit verschillende modules waaruit de jongere kan kiezen. Er wordt dieper ingegaan op de het benoemen van de eigen kwaliteiten, het geven van feedback, het zichzelf kunnen presenteren en zoveel meer. Jongeren leren ook veel van elkaar. De Jobfixers zijn heuse experts over de Gentse arbeidsmarkt. Ze staan sterk in hun schoenen en staan klaar om aan andere jongeren de weg te wijzen. En vooral, ze weten hoe te communiceren met leeftijdsgenoten. Zij vertellen ook wat ze verwachten van een begeleiding: hoe willen ze aangesproken worden, welke informatie hebben ze nodig, welke hulp willen ze krijgen, …

Meer informatie over Jobfixers en Jobfixing en tal van andere activiteiten van de VZW Jong op http://www.vzwjong.be/
Contactgegevens: eveline.vanhooijdonk@vzwjong.be en ans_van_den_audenaeren@randstad.be

Labels: , , , , , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...