30 oktober 2010

Hoe schadelijk zijn hotspots?

Net een maand nadat op deze site een artikel verscheen over gratis internet in Gent komt professor Stefaan Van Gool (KU Leuven) met onheilspellend nieuws. Hij vraagt zes Vlaamse steden, waaronder Gent, om te stoppen met hun draadloze netwerken. “Men stelt de mensen steeds weer voor voldongen feiten” zegt de prof. “Na de ongebreidelde groei van het GSM netwerk organiseert men overal i-cities. Gent, Brugge, Blankenberge, Hasselt, Maasmechelen en Leuven bieden draadloze netwerken aan of hebben plannen, zo kan iedereen zo maar op straat surfen”. Toch stappen de zes niet af van het plan om hun i-cities af te schaffen. Het ziet er bovendien naar uit dat ook andere Vlaamse steden draadloos internet zullen aanbieden. “Dat is zeer onverstandig”, zegt professor Van Gool. “Als later onomstotelijk komt vast te staan dat er schadelijke gevolgen zijn van al die straling, wie wordt er dan verantwoordelijk gesteld”?

De vraag is nu in hoeverre dit voorzorgsprincipe primeert op vooruitgang en innovatie: de gevolgen van straling zijn uiterst miniem, en zelfs bij hogere dosissen zijn de gevolgen nog steeds onbekend. Enkel uitermate hoge en langdurige dosis straling geven negatieve effecten, en dan nog bij muizen, die veel gevoeliger zijn aan veranderingen in het celweefsel. En wat met het maatschappelijk belang? Het schadelijke effect van roken, fabrieksschoorstenen, verbrandingsovens en uitlaatgassen van auto's zijn al lang genoeg gekend en bewezen en uitvoerig gekend. Behalve enkele symbolische maatregelen neemt niemand actie. Zowel binnen- als buitenhuis worden we zonder het gewaar te worden aan veel schadelijker effecten blootgesteld dan rond te wandelen op de Graslei.

De vraag is ook of er nog een wereld is zonder draadloos internet? Het antwoord is beslist: ja, het kan. Als onze voorouders uit schrik voor de gevolgen van de vooruitgang het gebruik van wiel verboden hadden, dan liepen we nu rond in dierenhuiden. En als men uit schrik voor de trein de stoommachine verboden had, dan reden we nu nog rond met paard en kar. Maar er is zoiets als vooruitgang. En dat heeft zijn prijs, ook al is het een misschien een heel klein beetje schadelijk. In ruil daarvoor zijn we iedere dag van de week goed geïnformeerd, kunnen we met elkaar communiceren, leggen we contacten met zakenpartners en weten we dat het goed gaat met onze dierbaren. Maar laat ons vergeten dat zonder vooruitgang er iedere dag duizenden mensen zouden sterven aan banale kwalen zoals blindedarmontsteking en hersenvliesontsteking. De vraag is nu hoeveel van die tegenstanders van draadloze netwerken rondlopen met een GSM op zak of thuis een laptop met draadloos internet hebben? Wellicht allemaal, want anders waren ze dom gebleven, te dom om een laptop te gebruiken.

Guido Van Peeterssen.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...