25 november 2011

Arteveldehogeschool onderzoekt hoe KAA Gent de betrokkenheid van jonge supporters kan vergroten

De Arteveldeploeg KAA Gent laat de Arteveldehogeschool vanaf deze maand onderzoek en advies uitwerken rond zijn supporterswerking. De bedoeling? Nagaan hoe KAA Gent de betrokkenheid bij zijn supporters kan vergroten. Daarbij wordt vooral nagegaan hoe sociale media en online communities een invloed hebben op jonge supporters. Eind deze maand start de opleiding Communicatiemanagement van de Arteveldehogeschool met de bevraging. Tegen de opening van het nieuwe Arteveldestadion moet er een nieuw strijdplan voor de Buffalo’s op tafel liggen.

Supporterspotentieel
Alle Belgische ploegen werken volop aan hun supporterswerking, maar KAA Gent wil dit ernstig aanpakken. Op de kruising van de E40 en de E17 wordt immers volop gebouwd aan het nieuwe Arteveldestadion. Sinds eind augustus zijn de eerste bovengrondse werken zichtbaar en het streefdoel is om het stadion klaar te krijgen tegen de start van het seizoen 2012-2013. 20.000 zitplaatsen en 1.500 parkeerplaatsen zullen beschikbaar zijn, ruim meer dan in het huidige Jules Ottenstadion. De extra plaatsen bieden ook extra mogelijkheden en die willen de Buffalo’s ten volle benutten in samenwerking met de Arteveldehogeschool.

Win-winsituatie
Eén van de opdrachten die studenten van de professionele bachelor Communicatiemanagement tijdens hun opleiding tot een goed einde moeten brengen, is een communicatieonderzoek en bijbehorend advies voor een externe opdrachtgever. Dat klonk KAA Gent alvast als muziek in de oren. Commercieel directeur Patrick Lips vertelt: “Voor een club als KAA Gent is de supporter van het grootste belang en we hechten speciaal belang aan de jonge supporters. Het Buffalo Kids duoticket is daar een voorbeeld van: voor 10 euro kunnen jongeren onder de 12 jaar met twee (= 1 kind + 1 volwassene) naar een wedstrijd. Maar nu willen we de leeftijdsgroepen vanaf 15 jaar ook nader bekijken. Als we de betrokkenheid van de jonge supporter kunnen vergroten, winnen zowel de Buffalo’s als de supporter daarbij. Door de handen in elkaar te slaan met de Arteveldehogeschool geven we Gentse studenten bovendien de kans om aan een levensecht project te werken.”

Representatief
Voor de Arteveldehogeschool kadert dit onderzoeks- en adviesproject in een vernieuwing van de inhoudelijke aanpak van de opleiding Communicatiemanagement. “We integreren permanent de ontwikkelingen uit het werkveld in ons curriculum. Dit jaar hebben we wel enkele heel ingrijpende veranderingen doorgevoerd. De evolutie van online media maakt daar uiteraard deel van uit. Online en sociale media worden niet apart bekeken, maar als een consistent deel van een breder plan. “ aldus opleidingscoördinator Esther van Tilburg. Bij de zoektocht naar een externe opdrachtgever is de Arteveldehogeschool redelijk snel bij KAA Gent beland. “We zijn al volop bezig met online media” stelt Patrick Lips. “Maar wat ons vooral aantrok in de aanpak van de Arteveldehogeschool is de integratie van verschillende kanalen en mogelijkheden om de betrokkenheid te vergroten. Zo zullen we offline, online en sociale media verweven tot één geheel.”

Concreet gaan tijdens de maand november een honderdtal tweedejaarsstudenten op pad in het Gentse en in het stadion om zo’n 1.200 supporters te bevragen. Dat gebeurt zowel tijdens de thuiswedstrijd van KAA Gent op zondag 27 november als op een aantal weekdagen daarvoor en daarna. Daarbij gaan de studenten zowel op zoek naar een representatief aantal potentiële (vooral jongere) supporters als naar voldoende occasionele én actieve supporters. Ze peilen naar het supportersgedrag, het fanprofiel, het bestedingsgedrag en de houding tegenover voetbal in het algemeen en KAA Gent in het bijzonder.

Medewerking is belangrijk
“Dat klinkt als een hele mondvol,” aldus nog Patrick Lips, “maar onze supporters mogen op hun twee oren slapen: de vragen beantwoorden neemt niet te veel tijd in beslag. Maar het levert wel heel waardevolle informatie op voor de Buffalo’s. We hopen dan ook dat voetballiefhebbers massaal hun medewerking verlenen aan dit onderzoek.”

De onderzoeksresultaten vormen vervolgens de basis voor een nieuwe communicatiestrategie voor de club. Die wordt door derdejaarsstudenten van de opleiding Communicatiemanagement uitgewerkt in de maanden februari en maart. “Dergelijk onderzoek gebeurt amper in België. We kijken er al naar uit om de resultaten van het onderzoek en vooral ook de nieuwe strategie met een geïntegreerde aanpak voor te stellen. De opening van het Arteveldestadion leek ons, als Arteveldehogeschool, alvast een perfect moment om de banden met de Buffalosupporter aan te halen,”  besluit Esther van Tilburg.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...