30 november 2011

Creative Europe: Commissie onthult plan om de culturele en creatieve sectoren te stimuleren


Duizenden mensen die werkzaam zijn op de terreinen film en bioscoop, TV, cultuur, muziek, uitvoerende kunsten, bescherming van cultureel erfgoed, en andere gerelateerde terreinen, zouden profiteren van meer EU-steun in het kader van het programma "Creatief Europa" dat de Europese Commissie vandaag onthuld heeft. Met een voorgesteld budget van 1,8 miljard euro voor de periode 2014-2020 zou het een noodzakelijke en welkome stimulans zijn voor de culturele en creatieve bedrijfstakken, die een belangrijke bron van nieuwe banen en groei vormen in Europa. Door dit nieuwe programma zou meer dan 900 miljoen euro steun worden toegewezen voor de cinema- en audiovisuele sector (een terrein dat momenteel onder het MEDIA-programma valt) en bijna 500 miljoen voor cultuur. De Commissie stelt verder voor om meer dan 210 miljoen euro toe te wijzen voor een nieuwe financiële garantiefaciliteit, waardoor kleinere actoren toegang zouden kunnen krijgen tot bankleningen van bijna 1 miljard euro, plus ongeveer 60 miljoen ter ondersteuning van beleidssamenwerking en stimulering van innovatieve benaderingen inzake het bereiken van een groter publiek en nieuwe bedrijfsmodellen.

Androulla Vassiliou, Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken, verklaarde: "Deze investering zal tienduizenden werkers op cultureel en audiovisueel terrein helpen optimaal gebruik te maken van de interne markt en een nieuw publiek te bereiken in Europa en daarbuiten. Zonder deze steun zou het voor hen moeilijk of onmogelijk zijn door te dringen tot nieuwe markten. Creatief Europa bevordert ook culturele en taalkundige diversiteit en draagt bij tot onze Europa 2020-doelstellingen voor banen en duurzame groei."

Het voorstel van de Commissie voor Creatief Europa zou:

-300.000 artiesten en culturele werkers, en hun werk, toegang verschaffen tot financiering waardoor zij een nieuw publiek buiten hun eigen land kunnen bereiken


-Steun voor distributie van meer dan 1.000 Europese films bieden, waardoor die in heel Europa en ook elders in de wereld te zien zouden zijn


-Financiering verschaffen voor ten minste 2.500 Europese bioscopen, waardoor zij ten minste 50% Europese films zouden kunnen vertonen


-Steun bieden voor vertaling van meer dan 5.500 boeken en andere literaire werken, zodat lezers die in hun eigen taal kunnen lezen


-Duizenden culturele organisaties en professionals in staat stellen opleidingen te volgen om nieuwe vaardigheden te verwerven en hun capaciteiten om internationaal actief te worden te verbeteren.


-De door het programma gefinancierde projecten in staat stellen ten minste 100 miljoen mensen te bereiken.

Creatief Europa zal voortbouwen op de ervaringen en successen van de programma's Cultuur en MEDIA, die de culturele en audiovisuele sectoren al meer dan 20 jaar ondersteunen. Het voorgestelde budget van 1.8 miljard euro voor Creatief Europa vertegenwoordigt een stijging van 37% ten opzichte van het huidige niveau van de uitgaven. In 2007-13 ontving het MEDIA-programma 755 miljoen euro, met nog eens 15 miljoen voor MEDIA Mundus, dat internationale samenwerking in de audiovisuele sector ondersteunt. Voor het programma Cultuur werd in het huidige financiële kader 400 miljoen euro toegewezen. De Europese culturele en creatieve sectoren vertegenwoordigen ongeveer 4,5% van het Europese bbp en 3,8% van de werkende bevolking van de EU (8,5 miljoen mensen).

Steun van de EU zal hen helpen optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de globalisering en de digitale verschuiving met zich brengen. Deze steun zal culturele actoren ook in staat stellen uitdagingen zoals de fragmentatie van de markten en problemen bij het verkrijgen van financiering te overwinnen, en draagt bij tot betere beleidsvorming doordat het gemakkelijker wordt om knowhow en ervaringen uit te wisselen. Het voorstel betreffende " Creatief Europa" wordt momenteel behandeld in de Raad (de 27 lidstaten) en het Europees Parlement, die uiteindelijk moeten beslissen over het begrotingskader 2014-2020.

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...