25 november 2011

Brandweer Gent leidt brandpreventieadviseurs opOp initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom wordt er bij de brandweer een aantal mensen specifiek opgeleid om brandveiligheidsadvies te geven over particuliere woningen. Binnen de operationele prézone ‘Centrum Oost-Vlaanderen’, waar Brandweer Gent deel van uitmaakt, zijn er nu al drie mensen opgeleid en binnenkort worden dat er acht. In een eerste fase richten deze brandpreventieadviseurs zich op groepen, om op korte tijd zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. Verenigingen en groepen kunnen een gratis infosessie aanvragen via het e-mail brandveiligthuis@brandweerzonecentrum.

De Gentse brandweer is de laatste jaren uitgegroeid tot een moderne organisatie, die beschikt over goed functionerend materieel en professioneel opgeleide brandweermannen. Dit vertaalt zich in kortere reactietijden, snellere interventietijden, betere werkmethodes en een efficiëntere brandbestrijding in het algemeen. Helaas is een hoog niveau van brandbestrijding niet voldoende om het aantal slachtoffers bij brand te verminderen, zoals blijkt uit statistieken in de ons omringende landen. Om het aantal slachtoffers bij brand te verminderen, moet er naast de repressieve aanpak (blussen) ook aandacht worden besteed aan alles wat er vóór een mogelijk incident gebeurt. De brandweer realiseert deze preventie-opdracht traditioneel op het niveau van de publiek toegankelijke inrichtingen (bijvoorbeeld horecazaken), bij allerhande grote manifestaties en evenementen, en door advies te verstrekken bij grote bouwprojecten.

Naar analogie van de technopreventieve adviseurs van de politie, die advies geven over inbraakpreventie, geven brandpreventieadviseurs nu ook brandveiligheidsadvies voor de mensen thuis. De bedoeling is de mensen te sensibiliseren en de zelfredzaamheid te stimuleren, zodat zij zich enerzijds bewust worden van mogelijk brandgevaar, maar zij anderzijds ook weten hoe een brandend gebouw snel en veilig te verlaten, hoe een beginnend brandje te blussen, enz.

De operationele prézone Centrum Oost-Vlaanderen verenigt acht brandweerkorpsen, die samen instaan voor de bescherming van niet minder dan achttien gemeenten. In deze grote zone is het voorlopig niet haalbaar om huisbezoeken af te leggen, maar voor het verzorgen van infosessies voor verenigingen en groepen staan de brandpreventieadviseurs wel al paraat. Zo’n infosessie is gratis en kan plaatsvinden in de hoofdkazerne van de brandweer of bij de vereniging zelf. Wie een infosessie over brandpreventie wil aanvragen, kan terecht op het e-mailadres brandveiligthuis@brandweerzonecentrum.be.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...