26 november 2011

Stille moordenaar maakte 5% meer slachtoffers in 2010

Veertig mensen stierven vorig jaar door koolstofmonoxidevergiftiging. Deze stille moordenaar maakte in totaal 1465 slachtoffers in 2010. Een stijging van 5% ten opzichte van het jaar 2009. Het valt op dat tweederde van de 1465 slachtoffers jonger is dan 40. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken verspreidt deze winter daarom opnieuw tips die kwetsbare doelgroepen bewust moeten maken van het gevaar. De slachtoffers vielen hoofdzakelijk in de wintermaanden, tussen november en februari, zo blijkt uit de cijfers van het Antigifcentrum. 30% van de ongevallen vond plaats in de badkamer. Een oude of slecht werkende gasboiler is hiervan vaak de oorzaak.

Sensibiliseren van risicogroepen
Jérôme Glorie van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (FOD Binnenlandse Zaken): ”Potentiële slachtoffers wonen vaak in oudere huizen, met oudere en/of goedkopere verwarmingstoestellen zoals gasboilers of kachels, en lopen zo een groter risico. Bovendien bereiken traditionele campagnes vaak moeilijker kansarmen en anderstaligen, waardoor die risicogroepen zich niet altijd bewust zijn van het gevaar.” Om ook deze risicogroepen te bereiken, verspreidt Binnenlandse Zaken in de winterperiode opnieuw preventieve boodschappen via lokale overheden, minderheidsorganisaties, verenigingen voor jonge gezinnen enz. … Dit initiatief kadert binnen het ‘Nationaal Brandpreventieplan’ dat de burger bewust wil maken van eenvoudige middelen om brand te vermijden. Jérôme Glorie: “De cijfers tonen aan dat sensibiliseren noodzakelijk blijft. We willen iedereen duidelijk maken: de ‘stille moordenaar’ is gevaarlijk, maar je kan je er tegen beschermen!”

Fotoroman
Lokale overheden en organisaties die in contact komen met deze risicogroepen kunnen gratis affiches, brochures en fotoromans ontvangen om te verspreiden naar hun netwerk. De fotoroman is beschikbaar in 11 talen (Nederlands, Frans, Duits, Engels, Arabisch, Turks, Pools, Roemeens, Russisch, Spaans en Portugees) en zet aan de hand van een eenvoudig fotoverhaal de belangrijkste risico’s en oplossingen op een rijtje.

Hoe kan je CO-vergiftiging voorkomen?
CO is een kleurloos, geurloos, smaakloos en niet-irriterend gas dat vrijkomt bij slechte of onvolledige verbranding. Iedereen die de woning verwarmt op gas, kolen, hout, petroleum, pellets, mazout, stookolie enz. … kan ermee te maken krijgen. CO kan bijgevolg zowel bij gasboilers als bij kachels, open haarden en andere verwarmingstoestellen met brandstof ontstaan. Neem dus je voorzorgen!

Enkele tips:

Zorg voor goede verluchting in kamers met een kachel of warmwatergeiser.


§  Laat jaarlijks je schoorsteen controleren zodat die goed trekt.

Laat je gasboilers, kachels en andere verwarmingstoestellen geregeld nakijken door een vakman.

Zelfs nieuwere toestellen kunnen CO veroorzaken. Installeer dus goede boilers en kachels die de rookgassen naar buiten afvoeren.


Hoe herken je CO-gevaar thuis
Wie thuis last heeft van duizeligheid, moeheid, hoofdpijn of braken heeft misschien wel koolstofmonoxide in huis hangen. Je kan CO ook opmerken doordat er veel roet op de muren zit bij gasboilers, als er abnormaal veel vochtigheid in huis hangt of als de vlam van de gasboiler eerder geel is dan blauw.
Meer informatie over CO en het gratis campagnemateriaal is te vinden op de website: www.besafe.be/nl/co

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...