27 juli 2011

Bemanning Maltees schip in haven van Gent blijft aan boord

De Maltese tanker Eleousa Trikoukiotisa ligt sinds 6 juni 2011 vast in het Gentse Kluizendok toen de motor het begaf. De bemanning wacht op de nodige wisselstukken. Intussen rezen er problemen met de uitbetaling van de lonen van de zeelui voor juni en juli. Op woensdag 20 juli werd er beslag gelegd op het schip in naam van een brandstofleverancier. De kapitein en de bemanning blijven op eigen verzoek voorlopig op het schip zolang zij nog over voldoende brandstof en proviand beschikken. Dat blijkt na een overleg tussen diverse betrokkenen op initiatief van het Havenbedrijf Gent. De kapitein hoopt dat er alsnog tegen 5 augustus een oplossing komt voor het schip en de bemanning. Tegen die dag zullen alle voorraden immers op zijn. Op dinsdag 26 juli leverde de scheepsagent nog 3.000 liter brandstof aan het schip voor de generator die elektriciteit opwekt. Hierdoor kan er twee maal zes uur per dag elektriciteit gemaakt worden, genoeg voor verwarming, verlichting en het fris houden van de koelkasten. De bemanning kan hierdoor de voedselvoorraden degelijk bewaren. Intussen werden ook nog bijkomende levensmiddelen aangekocht. Zodoende beschikken de zeelieden nog over proviand.

De kapitein en de bemanning mandateerden nu de Internationale Transportfederatie (ITF) om de uitbetaling van de lonen te bekomen en een eventuele repatriëring naar hun thuisland door het Rode Kruis voor te bereiden. Het Havenbedrijf Gent volgt de toestand van de bemanning en het schip op de voet op en streeft naar een degelijke, snelle oplossing. Het is een jarenlange traditie dat het Havenbedrijf Gent de nodige partners consulteert indien het welzijn van de bemanning van een schip in het gedrang komt. Het Havenbedrijf staat paraat om de 12 bemanningsleden bij te staan, want de brandstof en de voorraad proviand geraakten op. Het Havenbedrijf consulteerde inmiddels de nodige partners in het belang van het welzijn van de bemanning en de paraatheid van het schip. Indien nodig worden er voedselpakketten voorzien in samenspraak met het Gentse OCMW. Samen met het Rode Kruis wordt de repatriëring van (een deel van) de bemanning naar het thuisland voorbereid.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...