14 juli 2011

Extra impulsen voor kinderopvang in Gent

Gordunakaai 03De groep kinderen tussen 0 en 3 jaar dikt aan en in Gent, net zoals in de rest van Vlaanderen, blijft de nood aan kinderopvang dan ook groot. Vandaag beschikt de Stad Gent over 25 kinderdagverblijven, waarvan 22 door Kind en Gezin erkende en gesubsidieerd en 3 zelfstandige kinderdagverblijven. En er staan er nog 4 nieuwe stedelijk opvanginitiatieven op stapel. Die kinderdagverblijven zorgen voor 126 nieuwe voltijdse kinderopvangplaatsen.  Die nieuwe plaatsen zullen slechts voor een fractie gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid. Alle overige plaatsen zijn ten laste van de Stad Gent. Ook de zelfstandige sector kinderopvang groeit de laatste jaren snel. Op 1 januari 2007 waren zij goed voor 1.070 opvangplaatsen in Gent. In januari 2011 steeg het aantal plaatsen al tot 1.530.

Sinds enkele jaren geeft de Stad Gent ook de zelfstandige kinderopvanginitiatieven een financieel duwtje in de rug met twee soorten premies. Er is een starterspremie van 400 euro per nieuwe plaats voor aanvragers die een nieuw kinderdagverblijf op zelfstandige basis willen exploiteren of als zelfstandige onthaalouder willen starten met het organiseren van kinderopvang.  Dit jaar kregen de vijf kinderdagverblijven een premie voor in totaal 95 plaatsen. Sinds de premie in het leven werd geroepen in 2008 ondersteunde de Stad Gent op die manier al 413 nieuwe opvangplaatsen in de zelfstandige sector, in totaal voor een bedrag van 165.200 euro.

De Stad Gent geeft ook een herinvesteringspremie voor een aanvrager die meer dan vijf jaar een zelfstandig kinderdagverblijf exploiteert of meer dan vijf jaar als onthaalouder kinderopvang organiseert. Die premie moet de kwaliteit van de kinderopvang via investeringen in materiaal en infrastructuur verbeteren. Die premie bedraagt 200 euro per plaats en dit jaar kregen de volgende kinderdagverblijven een premie voor in totaal 82 plaatsen. Sinds 2008 werd voor 417 opvangplaatsen dergelijke herinvesteringspremie toegekend. Die toegekende premies zijn goed voor een bedrag van 83.400 euro.

Het Departement Onderwijs en Opvoeding van de Stad Gent is ervan overtuigd dat de al actieve zelfstandige initiatieven met dit premiestelsel gemotiveerd worden om hun activiteiten verder te zetten. De startende opvangvoorzieningen krijgen anderzijds net dat extra duwtje in de rug om met kinderopvang te starten. Daarnaast besliste de Vlaamse Regering om dit jaar 4,168 miljoen euro extra toe te kennen voor uitbreiding in erkende kinderdagverblijven en diensten onthaalouders. Voor Gent betekent dit 98 plaatsen extra bij diensten onthaalouders en 50 plaatsen extra in nieuwe kinderdagverblijven. Ook voor het aantal nieuwe inkomensgerelateerde (IKG) plaatsen bij zelfstandige opvangvoorziening werd een budget van 11,342 miljoen euro beschikbaar gemaakt, goed voor 3.230 plaatsen in Vlaanderen. Gent krijgt via een voorafname van het budget 180 plaatsen toegewezen. Op dit ogenblik worden in Gent 270 plaatsen in het IKG systeem aangeboden.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...