15 juli 2011

Stad Gent bindt strijd aan tegen wildplassen.

De duizenden bezoekers van de Gentse Feesten brengen allemaal wel eens een bezoekje aan het toilet. De Stad Gent heeft een ruim aanbod van toiletten maar bestrijdt ook de overlast van wildplassen. Dit gaat gepaard met een vernieuwde affichecampagne met de niet mis te verstane boodschap: wildplassen = 60 euro boete! De Stad Gent heeft doorheen het ganse jaar al een ruim aanbod van publiek sanitair in de stad. En op de stadskaart in het Gentse Feestenmagazine staan alle plaspunten, betalend en gratis, duidelijk aangegeven. Op vele plaatsen in de binnenstad kunnen mannen, vrouwen en kinderen gratis terecht voor een plasje. Tijdens de Gentse Feesten worden er extra inspanningen gedaan om de vele bezoekers sanitair aan te bieden in en rond de Gentse Feestenzone. Hier kan je gratis terecht voor een plasje:
- toiletten onder de Lakenhalle: van 9 uur ’s morgens tot 4 uur ‘s nachts
- toiletten op de hoek van de Bibliotheekstraat: open dag en nacht
- toiletten in de Stadhuissteeg: van 9 uur ’s morgens tot 4 uur ’s nachts. Enkel voor dames
- toiletten in het Groot Vleeshuis: open van 9 uur ‘s nachts tot 5 uur ‘s nachts.

De toiletwagen aan het Zuidpark is open op de kindernamiddagen van zondag 17 tot en met zondag 24 juli 2011, telkens van 14 tot 19 uur. Ook bij de Jeugddienst in de Kammerstraat, bij de activiteiten van Freetime is er opnieuw gratis sanitair elke dag in de Gentse Feesten van 13 tot 22 uur. De sanitaire voorzieningen van alle parkings in en rond de feestenzone zijn de klok rond open. Het gaat om de parkings Sint-Michiels, Ramen, Vrijdagmarkt, Reep, Sint-Pietersplein. Ook het publiek sanitair ter hoogte van de haltes van De Lijn aan de Zuid, het vertrekpunt van de speciale Gentse Feestenbussen, is dag en nacht open en gratis.

Daarnaast heeft de stad ook een overeenkomst afgesloten met een concessionaris die op 15 locaties verspreid over de binnenstad betalend sanitair (0,50 euro) aanbiedt, met 8 units voor personen met een beperking. Jaarlijks bekijkt de Stad Gent de situatie opnieuw en voorziet sanitair op alle drukbezochte zones met activiteiten. Als er speciale activiteiten zijn, dan voorziet de Stad Gent in extra sanitair, zoals voor Bal 1900 en Boomtown, en voor het vuurwerk op donderdag 21 juli 2011 aan de Watersportbaan. De Stad Gent plaatst bovendien 60 bijkomende plaszuilen. Deze plaszuilen staan op locaties in of net rond de Gentse Feestenzone, waar er grote publieksstromen voorbijkomen. Over de hele Gentse Feestenzone verspreid zijn er verschillende extra sanitaire voorzieningen met een aangepast toilet voor personen met een handicap. Begeleiding kan aangevraagd worden in de Rode Kruispost aan het Belfort.

De affichecampagne tegen wildplassen zal ook terug op de kritieke wildplasplaatsen in het straatbeeld te zien zijn. De affiche werd vernieuwd en kreeg een duidelijk beeld met de boodschap dat wildplassen = een boete van 60 euro. De Stad Gent zal opnieuw strenge en gerichte controles uitvoeren op wildplassen. Tijdens de Gentse Feesten 2009 waren er al uitgebreide controles en zijn er 391 GAS (gemeentelijk administratieve sancties) boetes uitgeschreven. Wie toch nog voor een illegaal plasplekje kiest, riskeert een boete van 60 euro. Niemand is immers gediend met de plas- en geurhinder die een illegale plas met zich mee brengt.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...