29 juli 2011

Algemene daling Gentse werkloosheidscijfers eerste helft 2011UCO Ma�sstraat 01 In de eerste helft van dit jaar daalde het aantal Gentse werkzoekenden met 8%. De teller van het aantal werkzoekenden in Gent stond op het eind van het eerste semester op 12.087. De grootste daling is op te merken bij de werkzoekende jongeren onder de 25 jaar. Terwijl in 2010 hun aantal nog steeg, daalde in de eerste helft van 2011 het aantal jonge werkzoekenden met 17%. Het gaat vooral om hoogopgeleide jongeren (-42%). Ook in de andere categorieën daalde vooral het aantal hoger opgeleiden. Hun aandeel verminderde met 9% tegenover een daling van 7,6% van de laag- en middengeschoolden.

Een andere trend is de sterke daling van de 1 tot 2 jaar werkzoekenden met 17%. Het aantal Gentenaars dat minder dan een jaar werkzoekend was, daalde met 6,5%. Werkzoekenden die langer dan 2 jaar zonder baan zaten, vonden moeilijker opnieuw de weg naar de arbeidsmarkt. Hun aantal verminderde met 4,5%. Het aantal werkzoekende 50-plussers kromp de afgelopen zes maanden met een kleine 3%. Dat terwijl in 2010 hun aantal nog steeg met 5,5%. Toch doen ze het in vergelijking met de andere leeftijdscategorieën minder goed (-25 jaar: daling met 17%, 25 tot 50 jaar: daling met 6,5%). Vooral de langdurig werkzoekende 50-plussers hebben het moeilijk. Hun aandeel zakte met slechts 1%.

Sofie Bracke, de Gentse schepen van Werk en Innovatie: “De Gentse economie draait op volle toeren. Het bewijs van de opnieuw aanzwengelende economie is de sterke daling van Gentenaars die 1 tot 2 jaar zonder baan zitten. Werkzoekenden die minder dan een jaar zonder baan zitten vinden het snelst opnieuw de weg naar werk. Als die groei blijft duren, vissen de werkgevers ook in de vijver van de langer werkzoekenden. Belangrijk is dat we vanuit het beleidsdomein Werk blijven inzetten op werkzoekenden die extra steun kunnen gebruiken om hun weg te vinden naar de arbeidsmarkt. Zoals de langdurig werkzoekenden en de 50-plussers. De langdurig werkzoekenden kunnen bijvoorbeeld via de Dienst Werk instappen in een werkervaringstraject waarbij ze een jaar lang aan de slag gaan onder begeleiding. Ook de lokale diensteneconomie vervult hierin een rol. Op die manier kunnen de werkzoekenden hun competenties bijschaven en worden ze klaargestoomd voor de reguliere arbeidsmarkt. De actieve 50-plussers proberen we in de eerste plaats aan de slag te houden. We willen bedrijven hierin ondersteunen door het geven van workshops waarin ze tips meekrijgen die hen kunnen helpen om hun personeelsbeleid nog beter af te stemmen op hun 50-plussers”.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...