9 april 2011

Stad Gent maakt 40.000 euro vrij voor verlenging Actieplan Werk

NJ receptie GSIW 01Als antwoord op de economische crisis twee jaar geleden had de Stad Gent een Actieplan Werk opgezet. Het plan werkt complementair aan de bestaande dienstverlening van de VDAB en werd uitgewerkt door de Stad Gent, de VDAB en het OCMW. Schepen Sofie Bracke: “Als einddatum van het Actieplan werd oorspronkelijk 31 maart 2011 vastgelegd. Maar door de 40.000 euro die de Stad Gent nu vrijmaakt, wordt de werking van het Actieplan voor vier maanden extra gegarandeerd”. Dat zorgt ervoor dat werkzoekenden die pas eind maart 2011 geregistreerd werden in het Actieplan ook de volwaardige dienstverlening van vier maanden zullen krijgen. De middelen van de stad gaan naar de VDAB die de begeleiding van de werkzoekenden op zich neemt.

Het plan zorgt ervoor dat binnen een bemiddelingstraject van vier maanden alle personen die door de economische crisis werkzoekend werden een gepaste, intensieve en individuele begeleiding naar werk of een opleiding krijgen. Bij het Actieplan Werk ligt de nadruk op een snelle en intensieve bemiddeling en begeleiding waarbij de werkzoekende binnen de 14 dagen na zijn inschrijving wordt uitgenodigd. Na het eerste gesprek wordt de werkzoekende verder op maat begeleid en wordt om de twee weken een afspraak voorzien met de consulent. In totaal werden 6 consulenten aangeworven om deze werkzoekenden gedurende vier maanden te begeleiden. In totaal werden 1690 werkzoekenden begeleid. Voorlopige cijfers geven aan dat 52,4 % van de werkzoekenden na de begeleiding doorstroomde naar een job.

Meer info over het strategisch Actieplan Werkgelegenheid 2008 – 2012 http://www4.gent.be/gsiw/OpmaakStrategischActieplan

Guido Van Peeterssen

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...