11 april 2011

Opereren we wel de juiste patiënt?

In de operatiekwartieren van de Belgische ziekenhuizen gebeuren elk jaar een aantal incidenten waarbij een lichaamsvreemd voorwerp tijdens een ingreep in het lichaam van de patiënt wordt achtergelaten. Volgens de gegevensbanken van Volksgezondheid worden jaarlijks een 150 tal medische blunders op de Belgische operatietafels vastgesteld. Om dat soort van incidenten te voorkomen, organiseert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) zijn eerste nationale campagne «Goede Heelkunde is Veilige Heelkunde». Die campagne kadert in het programma “Safe Surgery Saves Lives” van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Doel van deze campagne is het promoten van het gebruik, op vrijwillige basis, van een checklist bij elke heelkundige ingreep. Met deze checklist worden 19 kritieke punten systematisch gecontroleerd op de belangrijkste momenten van een ingreep. Vóór de anesthesie wordt de identiteit van de patiënt gecontroleerd en nagegaan of de patiënt een allergie heeft. Vóór de incisie van de huid is er de verificatie van de geplande ingreep, de verificatie van de plaats van de ingreep en zo nodig de toediening van antibiotica en andere medicatie. Na de ingreep start het tellen van het materiaal zoals scharen, kompressen, naalden en zo meer. Deze “Safe Surgery Checklist” is één van de cruciale elementen om ongewenste incidenten in het operatiekwartier te voorkomen.

Alle Belgische ziekenhuizen, maar ook de scholen voor verpleegkunde en de medische faculteiten van de universiteiten ontvangen vier documenten met praktische instructies voor de invoering van de “Safe Surgery Checklist”:
1. een affiche bestemd voor het operatiekwartier. Op de affiche kunnen de verschillende verantwoordelijken en directies van het ziekenhuis een intentieverklaring ondertekenen
2. een Nederlandstalige “Safe Surgery Checklist”
3. de handleiding voor de invoering van de “Safe Surgery Checklist”
4. een oproep om zich in te schrijven voor deelname aan de wereldwijde actie « Safe Surgery Saves Lives » van de WGO .

Nuttige links
www.patient-safety.be
http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/fr/index.html
www.safesurg.org

Labels: , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...