6 augustus 2010

UNICEF zoekt 47 miljoen dollar voor noodoperaties in Pakistan te financieren

Een week na het begin van de zware crisis in Pakistan hebben de humanitaire organisaties een betere kijk op de behoeften van de bevolking. UNICEF heeft zijn oproep herzien en schat nu dat 47,3 miljoen dollar moet worden gevonden om de komende drie maanden hulp te kunnen bieden aan de slachtoffers van de overstromingen, in het bijzonder aan de getroffen kinderen (meer dan 1,4 miljoen). Pakistan heeft te kampen met de ergste overstromingen in tachtig jaar. De intense moessonregens die het land hebben geteisterd, hebben zo’n 4 miljoen Pakistani getroffen.

Martin Mogwanja, UNICEF vertegenwoordiger in Pakistan, is net terug uit het rampgebied: “UNICEF versterkt zijn noodoperatie. Een aanzienlijk deel van de geteisterde bevolking zijn kinderen. Die zijn extra kwetsbaar door de hachelijke omstandigheden waarin ze moeten zien te overleven. Onze operaties zijn in de eerste plaats gericht op de bevoorrading van drinkbaar water en op sanering, om zo problemen als cholera of diarree in te dijken”. UNICEF voorziet nu al vele honderdduizenden mensen van drinkbaar water en maakt zich op om zijn verdeling van voedselpakketten en gezondheidskits uit te breiden.

De overstromingen hebben zware schade toegebracht aan de infrastructuur: wegen zijn ondergelopen, bruggen zijn meegesleurd door de stortvloed, etc. Elektriciteit is schaars en vele ziekenhuizen, scholen en waterleidingen hebben aanzienlijke schade opgelopen. De oogst is vernield, het vee is verdronken. Dit is een drama in regio’s waar landbouw voor gezinnen de belangrijkste bron van inkomsten is. Mogwanja vervolgt: “Deze oproep weerspiegelt onze bezorgdheid over de inspanningen voor de wederopbouw op de lange termijn in regio’s waar de basisinfrastructuur verwoest is, en waar de bestaansmiddelen zoals landbouw en veeteelt, weggevaagd zijn”.

UNICEF is actief in 155 landen om kinderen te helpen overleven en ontwikkelen, van de vroege kinderjaren tot de adolescentie. UNICEF, de grootste leverancier ter wereld van basisvaccins voor ontwikkelingslanden, ijvert voor gezondheidszorg, zuiver drinkwater, voeding, kwaliteitsvol basisonderwijs voor alle jongens en meisjes en de bescherming van kinderen tegen geweld, uitbuiting en AIDS. UNICEF wordt volledig gefinancierd door vrijwillige bijdragen van individuen, bedrijven en regeringen.

UNICEF is sinds 1949 aanwezig in Pakistan met ongeveer 300 mensen, van wie een groot deel al aan het werk was in de overstroomde provincies. Daar verlenen ze hulp aan de bevolking die op de vlucht was gegaan voor de gevechten vorig jaar. UNICEF België vraagt aan het brede publiek om gevolg te geven aan zijn oproep ten voordele van de kinderen van Pakistan, door te storten op rekeningnummer 000-0000055-55 of via de site www.unicef.be, met de mededeling « Pakistan ».

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...