4 augustus 2010

2,3 miljoen voor onderzoek naar alternatieven voor cortisone

Een consortium van onderzoeksgroepen van de Universiteit Gent, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en de Universiteit Antwerpen verwierf de eerste plaats in het programma “Strategisch Basisonderzoek” van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Dit project werd in 2002 opgestart onder impuls van de Vlaamse ministers Dirk VAN MECHELEN en Marleen VANDERPOORTEN. Het consortium krijgt 2,3 miljoen euro voor onderzoek naar alternatieven voor cortisonetherapie. Het onderzoeksproject richt zich op het klinische probleem van langdurig gebruik van cortisonepreparaten bij patiëntengroepen die nood hebben aan krachtige ontstekingsremmers. Dit is bijvoorbeeld het geval bij chronische longziekten, auto-immuunziekten en kanker.

Cortisone heeft vaak een nefaste invloed op de levenskwaliteit van patiënten omdat er ernstige neveneffecten optreden (suikerziekte, osteoporose…) of omdat patiënten na verloop van tijd niet meer reageren op de ontstekingsremmers. De onderzoekers zullen nagaan hoe cortisonepreparaten de complexe biologische processen beïnvloeden die plaatsvinden in een lichaamscel en zo leiden tot neveneffecten of therapieresistentie. Verder zullen ze het effect van experimentele geneesmiddelen en geneesmiddelencombinaties bestuderen. Dit moet leiden tot nieuwe inzichten om de positieve werking van een ontstekingsremmer los te kunnen koppelen van de negatieve bijwerkingen.

De expertise van vijf internationaal gereputeerde onderzoeksgroepen geleid door de professoren Claude Libert (UGent-VIB), Guy Haegeman (UGent), Jan Tavernier (UGent-VIB), Kris Gevaert (UGent-VIB) en Wim Vanden Berghe (UA) werd gebundeld om het ambitieuze project tot stand te brengen. “Wij zijn verheugd dat dit project mee zal worden gedragen door een consortium van een viertal farmabedrijven die actief zijn in de ontwikkeling van nieuwe ontstekingsremmers” vertelt doctor Dominic De Groote van het geneesmiddelenontwikkelingsplatform DISCOVERe van de UGent. “Met deze samenwerking hopen we vlugger nieuwe ontdekkingen te laten doorstromen naar industriële ontwikkeling”.

Alle 9 goedgekeurde projecten Strategisch Basisonderzoek 2009-2010 van het IWT op een rijtje: http://www.iwt.be/sites/default/files/SBO_Resultaatoproep2009-2010

Labels: , , , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...