2 augustus 2010

Hoogtechnologisch start-upbedrijf Sigasi sluit eerste financieringsronde af

Sigasi, een hoogtechnologisch “Electronic Design Automation” (EDA), werd in januari 2008 opgericht door twee doctors in de Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Het bedrijf werd oorspronkelijk gefinancierd door de oprichters, met subsidies (60.000 euro) van de Vlaamse Regering via het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), en een lening (60.000 euro) van het Vlaams Innovatie Fonds (Vinnof). Sigasi heeft haar eerste financieringsronde afgesloten. De investeerders van deze ronde zijn het Baekeland Fonds II-kapitaalfonds van de Universiteit Gent, business angels en het oprichtersteam. Deze kapitaalsverhoging werd gerealiseerd door het storten van 440.000 euro, verdeeld over 17.715 kapitaalsaandelen.

Sigasi brengt op verschillende terreinen vernieuwing in de EDA-markt. Sigasi legt zich toe op de ontwikkeling van een geavanceerde en innovatieve Intelligent Development Environment (IDE) voor het ontwerp van digitale schakelingen. Het idee van deze IDE is gebaseerd op moderne softwareplatformen zoals Visual Studio en Eclipse. Daarnaast is Sigasi ook een webgebaseerd bedrijf, met een low-touch verkoopsproces. Het volledige proces, inclusief distributie, verkoop, communicatie en ondersteuning, verloopt via het internet. Dit is een unieke aanpak die sterk verschilt van de traditionele directe verkoopsmethoden bij EDA-bedrijven. Na twee jaar van ontwikkeling en een succesvol bètaprogramma bij verschillende klanten, heeft Sigasi in januari 2010 zijn product Sigasi HDT op de markt gebracht. Sigasi HDT kende een succesvolle start door een wereldwijde verkoop in diverse industrieën, waaronder consumentenelektronica, automobiel en ruimtevaart.

Sigasi is een startend EDA-bedrijf dat zich specialiseert in de ontwikkeling van een Intelligent Development Environment (IDE) voor Hardware Description Languages (HDL). Sigasi biedt ontwerpers van digitale schakelingen een nieuwe waaier aan krachtige eigenschappen waaronder assistentie bij codeaanvulling, onmiddellijke foutcorrectie en mogelijkheden tot "refactoring". Sigasi HDT omvat een ultrasnelle VHDL-parser en -compiler die transparant op de achtergrond draait. Op die manier verhoogt de productiviteit van hardwareontwerpers drastisch, omdat HDT hen helpt bij het schrijven, inspecteren en hergebruiken van hun ontwerpen op een intuïtieve manier.

Het Baekeland-Fonds II werd in 2005 opgericht door de partners van de Associatie Universiteit Gent, samen met Fortis Private Equity Belgium, KBC Private Equity, Ethias, Volksvermogen en het ARKimedes Fonds. Het fonds, met een kapitaal van 11,1 miljoen euro, investeert vooral in hoogtechnologische bedrijven die ontstaan zijn uit onderzoekslabo’s van de Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool of Hogeschool West-Vlaanderen.

Labels: , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...