2 augustus 2010

Derde taalzomer Nederlands voor anderstalige nieuwkomers

Roeland 02 Vzw Roeland organiseert al 40 jaar activiteiten ter bevordering van de taalvaardigheid. Naast initiatieven in het Frans, Engels en Nederlands voor anderstaligen, richt Roeland ook activiteiten Nederlands in die specifiek gericht zijn op anderstalige nieuwkomers. Van 2 tot en met 27 augustus volgt de derde editie van de TAALZOMER, een project voor vijftig anderstalige nieuwkomers van 7 tot 12 jaar. De kinderen krijgen de kans om onder begeleiding van creatieve taalanimators te werken aan hun mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands. Dit alles gebeurt in een sfeer van spel, zang, workshops en uitstappen. Roeland brengt hen ook in contact met het vrijetijdsaanbod in Gent: een bezoek aan de stadsbibliotheek, het huis en de tuin van Kina, het Gravensteen en de Centrale.

Met de TAALZOMER wil vzw Roeland zich maatschappelijk engageren en haar steentje bijdragen in het wegwerken van de taalachterstand bij anderstalige nieuwkomers. Door deze kinderen tijdens de vakantieperiode op een speelse manier met het Nederlands in contact te brengen, hopen ze een betere instap mogelijk te maken in hun school- en vrijetijdsomgeving. Naast de TAALZOMER is er tijdens de paasvakantie ook een vijfdaagse Taalturbo (12-15 jaar)en tijdens de herfst- en krokusvakantie een driedaagse Onomatopee (7-12 jaar). Dit initiatief, georganiseerd in samenwerking met het Onthaalcentrum voor nieuwkomers Kom-Pas, wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Vlaamse overheid, het Departement Inburgering van de stad Gent, Rotary Gent, vzw Iterfac, De Orde van den Prinse en dankzij de medewerking van het Educatief Centrum Politiezone Gent, de Openbare Bibliotheek en de Centrale.

Projectverantwoordelijke Marie Verhaegen: “Sinds 1971 organiseert vzw Roeland kwaliteitsvolle taakvakanties. Jaarlijks nemen ongeveer 3.000 jongeren deel aan onze stages in Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk en Groot-Brittannië. Onze grootste doelgroep zijn de 12 tot 18-jarigen, maar we richten ook steeds meer initiatieven in voor 7 tot 12-jarigen. Sinds 2008 kunnen anderstalige nieuwkomers die Nederlands willen leren eveneens bij ons terecht. Naast taalvakanties zetten we ook jeugdtoneel in het Frans, Engels en Nederlands op poten. En we organiseren stadsbezoeken in Luik, Namen en Rijsel. In totaal bereiken we met die activiteiten nog eens 10.000 kinderen en jongeren”. Meer info in verband met de Roeland activiteiten vind je op de website www.roeland.be.

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...