2 augustus 2010

Werken Gentse Koningin Elisabethlaan en Kortrijksesteenweg starten opnieuw

Vanaf dinsdag 3 augustus beginnen de werken aan de Koningin Elisabethlaan en Kortrijksesteenweg opnieuw. De werkzaamheden aan de Koningin Elisabethlaan naderen hun einde. De komende twee maanden ligt de klemtoon op het afwerken van de trottoirs en parkeerplaatsen, de aanleg van nieuwe tramsporen en het asfalteren van de resterende rijbaan. Als alles volgens planning verloopt, zal de Koningin Elisabethlaan volledig afgewerkt zijn einde september 2010.

De oneven zijde van de Kortrijksesteenweg, de kant van het Citadelpark, wordt vanaf dinsdag 3 augustus door de aannemer ingericht voor heraanleg. Er zal gewerkt worden met twee ploegen die respectievelijk van aan de R40 en van aan de Koningin Elisabethlaan vertrekken en naar elkaar toe werken. Volgende werken staan op het programma: plaatsen van een gescheiden rioleringstelsel, creëren van nieuwe brede trottoirs, aanleggen van een comfortabel fietspad, plaatsen van nieuwe sporen in een eigen trambedding en gieten van een nieuwe asfaltlaag. Deze fase zal in normale omstandigheden voltooid zijn begin november 2010.

In de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 augustus, plant de aannemer nachtelijke werkzaamheden. Ter hoogte van café De Karper wordt een riolering aangelegd die de tramsporen dwarst. Hiervoor moeten de sporen plaatselijk verwijderd worden. Dit kan enkel ’s nachts gebeuren. De werken beginnen om 22 uur en zullen voltooid zijn tegen 5 uur ’s ochtends. De hinder voor buurtbewoners wordt zoveel mogelijk beperkt.

Aangezien alle partners zich tot doel hebben gesteld de tram op twee sporen en dus opnieuw in beide richtingen te laten rijden tegen woensdag 1 december, worden ook de sporen langs de even zijde (kant Sint-Paulus) vernieuwd. Concreet betekent dit, dat zodra de sporen aan de oneven zijde gebruiksklaar zijn, men aansluitend ook de sporen aan de even zijde zal vernieuwen.

Omleiding: het verkeer en de tram rijden in de richting van het station. Tramlijn 1 richting centrum neemt het traject van tramlijn 21/22. Het verkeer dat richting stad wil, wordt tijdens deze fase via de Leopold II-laan naar de R40 geleid. Alle zijstraten langs de oneven zijde lopen dood op de Kortrijksesteenweg. Vanaf dinsdag 3 augustus 2010 geldt er een parkeerverbod langs de oneven kant van de Kortrijksesteenweg. Lees meer over de start van de werken: Werken rond Gentse Sint-Pietersstation.html en Heraanleg Kortrijksesteenweg start in oktober

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...