17 december 2011

Havenbedrijf Gent brengt vervoer tussen haven en hinterland in beeld

SeawaysHet Havenbedrijf Gent heeft het vervoer van goederen tussen de haven van Gent en bedrijven en klanten in het hinterland in kaart gebracht. Van dit transport gaat 45% via binnenschepen, 46% over de weg en 9% via het spoor. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Havenbedrijf en de Universiteit Antwerpen hebben verricht. Het Havenbedrijf wil in de toekomst nog meer inzetten op duurzaam vervoer via de binnenvaart en het spoor. Havenschepen Christophe Peeters: “Dat zijn nog steeds te veel vrachtwagens en te weinig treinen, maar jammer genoeg is de trein niet flexibel genoeg”. Schepen Peeters zou het aandeel per trein naar 15% willen brengen, maar dat zal moeilijk gaan. In snelheid en soepelheid moet de trein het afleggen tegen het vervoer per vrachtwagen.

Dan het goede nieuws: de haven van Gent is door haar ligging en infrastructuur een multimodale haven. Goederen die per zeeschip de haven binnenkomen, kunnen op diverse wijzen verder worden vervoerd: met binnenschepen, per trein, per truck en zelfs per pijpleiding. Gent ligt immers op het Europese kruispunt van belangrijke binnenwateren waardoor het een unieke positie inneemt als overslagcentrum tussen zeevaart en binnenvaart. Gent ligt eveneens op het kruispunt van het Europese spoorwegnet en op de kruising van de autosnelwegen E17 en E40. Hierdoor kunnen goederen vlot worden getransporteerd naar zowel het noorden (tot Scandinavië en de Baltische staten) en het zuiden (tot de Middellandse Zee), naar het westen (Verenigd Koninkrijk) en het oosten (tot Oekraïne en de Zwarte Zee). Vrijwel alle watergebonden gronden in de haven zijn multimodaal uitgerust.

Nochtans is het spoor onderbenut en kan het vervoer met binnenschepen nog worden bevorderd. Het Havenbedrijf verrichtte gedurende de zomer van 2011 een onderzoek bij 101 bedrijven in het havengebied. Hieruit blijkt dat 46% van het voor- en natransport per truck gebeurt, 45% gaat over de binnenwateren en 9% van het transport verloopt over het spoor. Het Havenbedrijf voorziet in zijn strategisch plan 2010-2020 om het gebruik van transport per binnenvaart en per spoor te bevorderen. Enerzijds omwille van de hogere duurzaamheid van deze vervoersmogelijkheden. Anderzijds omdat toenemende filevorming op de weg een verschuiving van wegtransport naar binnenvaart en spoor noodzaakt. Deze keuze ligt in het verlengde van de visie van zowel de Vlaamse overheid als van de Europese Commissie.

Het Havenbedrijf tracht de havenfirma’s ertoe aan te zetten om hun voor- en natransport in die zin bij te sturen. Tegen 2020 wil het Havenbedrijf komen tot een stijging van het vervoer per binnenschip tot 50%, een stijging tot 15% van het transport met het spoor en een daling tot 35% van het truckvervoer. De haven van Gent wacht ook op het nieuwe kanaal naar Parijs, een binnenschip van 4500 ton vervangt al snel 250 vrachtwagens.
Lees meer: http://guidovp.blogspot.com/2011/04/havenbedrijf-gent-opgetogen-met-groen.html

Dit representatieve onderzoek geeft het Havenbedrijf inzicht in het gebruik van de verschillende vervoerswijzen in de haven van Gent. Het is de Universiteit Antwerpen - Departement Transport en Ruimtelijke Economie - die in opdracht van het Havenbedrijf een methode opstelde om de verdeling over de vervoerswijzen te kwantificeren. Deze bevraging zal jaarlijks worden uitgevoerd waardoor het mogelijk wordt de nodige verschuivingen tussen de vervoersmogelijkheden op te volgen en aan te sturen.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...