15 december 2011

Sneeuwplan Stad Gent is klaar

De Stad Gent heeft haar sneeuwplan klaar voor de winter 2011-2012. Opdat de voetpaden rond de stadseigendommen veilig en begaanbaar zouden zijn tijdens de winter, onderneemt de Stad Gent de nodige acties om ze sneeuw- en ijsvrij te houden. Het sneeuwplan omvat meer dan driehonderd eigen gebouwen, vijfentwintig leegstaande panden en een dertigtal braakliggende terreinen die in sneeuwroutes door de sneeuwteams worden aangepakt. Alle gebouwen in eigendom van de Stad Gent hebben ook al strooizout ontvangen.

Elke eigenaar is verplicht de voetpaden ter hoogte van zijn eigen vastgoed sneeuw- en ijsvrij te houden. De Stad Gent doet dat samen met haar schoonmaakpartners ISS en EUROCLEAN, het eco-werkhuis en de cel Publiek Sanitair. De voetpaden en toegangswegen ter hoogte van stadseigendommen die verhuurd of ter beschikking gesteld zijn aan derden, dienen sneeuw- en ijsvrij gehouden te worden door de gebruiker of huurder. Hier komt de Stad Gent niet tussen voor het leveren van zout of voor het ruimen van sneeuw of ijs.

Om het sneeuwplan optimaal uit te voeren, zette de Stad Gent samen met haar schoonmaakpartners een permanentiesysteem op dat de weersomstandigheden opvolgt. Wanneer de sneeuw of het ijs blijft liggen, ontvangen de sneeuwteams het signaal om uit te rukken. De Dienst Service & Logistiek werkte met de sneeuwteams verschillende sneeuwroutes uit. Zodra de dagtaak start, nemen de eigen medewerkers of medewerkers van de externe schoonmaakbedrijven die taak op. De sneeuwteams werken met sneeuwroutes, zodat sneeuw of ijs ter hoogte van alle stadsgebouwen in de loop van de dag wordt geruimd.

Om het comfort en de veiligheid van de burger te verhogen, neemt de Stad Gent voor haar eigen gebouwen zo haar verantwoordelijkheid op.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...