16 december 2011

Afvalsector: recyclage wint terrein

De omzet van de Belgische afvalsector stijgt en het aandeel recyclage wint terrein op andere activiteiten zoals storten en verbranden. Mede daardoor draagt de sector duurzaam bij tot een toenemende besparing op de CO2-uitstoot. Dat meldt de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer (FEBEM) in haar pas verschenen Duurzaamheidsrapport 2010-2011. De federatie waarschuwt wel voor krimpende marges en een ongunstig investeringsklimaat. Meer recyclage, minder CO2-uitstoot
De milieubedrijven realiseerden in 2010 een globale omzetstijging. Die stijging is te danken aan de groei in recyclageactiviteiten. Andere activiteiten bleven status-quo (inzameling) of kenden een omzetdaling (stortplaatsen, verbrandingsinstallaties). “Die evolutie ligt in de lijn van de verwachtingen,” zegt Directeur Werner Annaert. “De inzameling gebeurt immers steeds selectiever en de afvalsortering wordt steeds beter. Daardoor kunnen onze bedrijven steeds meer afval recycleren tot nieuwe grondstoffen. De industrie heeft minder primaire grondstoffen nodig en verbruikt dus minder energie.” In haar Duurzaamheidsrapport 2010-2011 vermeldt FEBEM enkele opvallende resultaten: de recyclage van verpakkingsafval is goed voor 860.000 ton CO2eq, de recyclage van glas uit verpakkingen, bouwafval en autoruiten bespaart 270.000 ton CO2. Bovendien doet de sector het zelf ook goed op milieuvlak. De eigen CO2-emissies dalen verder, net zoals de uitstoot aan NOx, SO2, stof en dioxines. Ook het waterverbruik neemt verder af.

Intussen waarschuwt FEBEM voor de toekomst. Annaert: “De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in efficiëntie. Dat werpt vruchten af. Bijvoorbeeld: overheden doen steeds meer beroep op privébedrijven voor afvalinzameling en verwerking. Anderzijds is het plafond in efficiëntie bereikt en staan de winstmarges onder druk door toenemende concurrentie. Bovendien gaat de Belgische economie wellicht een moeilijke tijd tegemoet, we verwachten daar de gevolgen van te ondervinden. Onze biomassa- en vergistingsinstallaties hebben het nu al moeilijk, deels door de gedaalde marktwaarde van de groenestroomcertificaten.” FEBEM vertegenwoordigt ongeveer 200 Belgische privaatrechtelijke milieubedrijven, actief in het omzetten van afvalstoffen in nieuwe grond- en brandstoffen en/of energie, goed voor een omzet van meer dan 2 miljard euro. Samen stellen zij 10.000 mensen te werk in België.

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...