10 december 2011

Alle gemeenten met meer dan 25.000 inwoners stemmen digitaal

In Vlaanderen stemmen op vandaag 143 van de 308 gemeenten, of 49 % van de kiezers, digitaal. De gebruikte stemapparatuur, geleverd in 1993 en 1998, is totaal verouderd en niet meer te onderhouden (door bv. het ontbreken van wisselstukken). De gegevensoverdracht gebeurt nog steeds op diskettes en ZIP-schijven. Daarom besliste de Vlaamse Regering in 2003 principieel om een nieuw stemsysteem aan te schaffen. Dit leidde, samen met de federale en Brusselse overheid, tot de ontwikkeling van een nieuw prototype van stemsysteem, dat op 27 oktober jl. door meer dan 6000 mensen getest werd. De belangrijkste nieuwigheid van het elektronisch stemsysteem is dat de stem van de kiezer op een papierstrook zal worden afgedrukt en niet meer op een magneetkaart wordt geregistreerd. Zo krijgt de kiezer de mogelijkheid na te gaan of de stem die zij of hij met de computer heeft uitgebracht correct geregistreerd is. Het stemsysteem is daardoor niet alleen moderner, maar ook democratischer en transparanter dan het vorige.

Minister Geert Bourgeois: “Op basis van een gunstige evaluatie van het stemexperiment en de certificering van het prototype hebben we vandaag de beslissing genomen voor de gunning van de volgende fase van de overheidsopdracht, nl. de raamovereenkomst met het oog op de materiele en logistieke levering van het ontwikkelde stemsysteem.  De regering besliste dat, naast alle gemeenten die in 2006 al digitaal stemden, ook alle gemeenten met meer dan 25.000 inwoners vanaf oktober 2012 digitaal zullen stemmen. Hierdoor is voor zowat drie vierde (72,8 %) van het Vlaamse kiezerskorps potlood en papier voltooid verleden tijd.  In concreto gaat het over 173 gemeenten. Die beslissing is geïnspireerd vanuit de budgettaire beperkingen en de overweging dat hoe groter de gemeenten zijn, hoe groter de efficiëntiewinst is.” Voor de invoering van het nieuwe systeem, neemt de Vlaamse overheid 80 % van de kosten op zich. De federale overheid neemt 20% voor haar rekening. Minister Bourgeois zal vandaag nog federaal minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet op de hoogte brengen van de beslissing van de Vlaamse Regering en haar uitnodigen om ook spoedig een beslissing te nemen, teneinde geen vertraging in het productieproces op te lopen.

Labels: , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...