14 december 2011

Start bouw fietsers- en voetgangersbrug over de Leie te Gent

Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Bovenschelde, start op 12 december 2011 met de bouw van een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over de Leiearm ter hoogte van de Oud-Strijderslaan te Gent. Deze fietsers-en voetgangersbrug zal in de toekomst een belangrijke schakel vormen tussen de wijk Malem en een te ontwikkelen fiets-en wandelas langs de rechteroever van de ‘Studentenleie’. De overkant zal deel uitmaken van de Westerringspoor - fietsroute

De kostprijs van de werken bedraagt 215.000 euro (excl. btw), de vermoedelijke einddatum van de werken in voorzien in mei 2012. W&Z en aannemer Algemene Ondernemingen Soetaert NV stellen alles in het werk om de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken. De werken kaderen in het project “Inrichtingsplan Malem” dat deel uitmaakt van het “Landinrichtingsproject Leie en Schelde”, opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Het inrichtingsplan werd opgesteld door de VLM in samenwerking met de gemeentelijke, provinciale en gewestelijke instanties, waaronder de afdeling Bovenschelde.

Labels: , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...