4 september 2011

Nieuwe fiets- en voetgangersbrug over zijarm van de Gentse Watersportbaan.

Watersportbaan 01Binnenkort komt er een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de zijarm van de Gentse Watersportbaan, ter hoogte van de Yachtdreef. Door de bouw van deze nieuwe brug zal het mogelijk zijn om wedstrijden op de Watersportbaan volledig te volgen. Vroeger maakte de zijarm van de Watersportbaan dit onmogelijk. De nieuwe brug zal ook zorgen voor een verkeersluwe en rechtstreekse verbinding naar de Europalaan / Verenigde Natieslaan, een pluspunt voor de talrijke fietsers en voetgangers. Het wordt een solide betonnen brug die refereert naar de vorm van een kano, een link met de vele sportactiviteiten op de Gentse Watersportbaan. De brug heeft een breedte van 3,2 m op de uiteinden en 3,6 m in het midden. De leuningen zijn in roestvrij staal en krijgen een handgreep in tropisch hardhout.

Om het fiets- en voetpad te laten aansluiten op de fiets- en voetpaden langs de Europalaan moet het huidige fiets- en voetpad over een afstand van 75m omgelegd worden. Ook de trimpiste wordt omgelegd zodat de lus rond de Watersportbaan exact 5.000m lang is. De groenaanleg rond de brug en de Yachtdreef krijgt een uitbreiding. Op die manier zal de nieuwe brug zich volledig integreren in het landschap. Dit project is een gezamenlijke realisatie van de Sportdienst, de Groendienst en de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. De Sportdienst financiert de brug en de Groendienst verzorgt de uitbreiding van de groenaanleg. De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen financiert de aanleg van de paden en staat in voor de technische opvolging van de bouwwerken. September 2011 start de aanbestedingsprocedure voor de bouw van deze nieuwe brug. Eenmaal de aannemer is aangesteld, kunnen de werken beginnen. De uitvoeringstermijn zal ongeveer 120 werkdagen bedragen.

Labels: , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...