30 augustus 2011

Bemanning Maltees schip naar huis vertrokken

Sinds 6 juni 2011 ligt de tanker Eleousa Trikoukiotisa aan de kade in de Gentse haven. Omstreeks 17 uur werd op zaterdag 27 augustus het loon van alle bemanningsleden, ook de achterstallen, volledig uitbetaald tot op de dag van hun ontscheping. Vervolgens verlieten de 10 Oekraïners, 1 Rus (de kapitein) en 1 Filippijn het schip en konden ze per vliegtuig huiswaarts keren.

Het schip zal als 'dood' worden versleept naar ’s Gravendeel (Rotterdam). Het kan niet op eigen kracht varen aangezien de motoren defect zijn. Het verslepen gebeurt in de nabije toekomst zodra alle beslagen zijn opgeheven en er een overeenkomst is met de Maltese vlagstaat en de Scheepvaartcontrole (Port State Control – Federale Overheidsdienst Mobiliteit). Vervolgens zal het scheepsagentschap Wallem Group Limited (Hong Kong) – dat de belangen van de Royal Bank of Scotland (financier van het schip) beheert – het schip te koop stellen.

Schepen Christophe Peeters: “Het Havenbedrijf Gent is opgetogen dat er voor de bemanning een oplossing uit de bus kwam na een wekenlang verblijf op het schip. Het is immers een jarenlange traditie dat het Havenbedrijf de nodige partners consulteert in het belang van het welzijn van de bemanning. Sinds 6 juni werden de zeelui voorzien van drinkwater. Er werd benzine geleverd voor de motor om elektriciteit op te wekken voor verlichting, verwarming en de koeling van de voedselvoorraden. En onlangs nog werden de sanitaire tanks geledigd”.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...