2 september 2011

Kring Middenkader Geïntegreerde Politie doet schenking aan Cliniclowns

cliniclownsDe Kring van het Middenkader van de Geïntegreerde Politie organiseert geregeld activiteiten ten voordele van een goed doel. Tijdens de laatste barbecue werd 1.200 euro ingezameld. Deze keer koos men voor de Cliniclowns als begunstigde organisatie. De Kring van het Middenkader van de Geïntegreerde Politie, kortweg KMGP vzw, werd in maart 2009 opgericht. De kernspreuk of het motto van de vereniging luidt ‘Nos iungit amicitia’, (Ons verbindt de vriendschap).

De KMGP heeft enerzijds de bedoeling om de professionaliteit, eenheid, cultuur en collegialiteit van de Geïntegreerde Politie in het algemeen en die van hoofdinspecteurs en CALOG-ambtenaren (Logistiek en Administratief Kader) niveau B in het bijzonder te bevorderen. Anderzijds heeft de kring ook de intentie om de relaties met de officieren-, basis- en CALOG-kaders en met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden te verstevigen. Bovendien wil de vereniging eveneens sociale hulp en sociaal-culturele activiteiten organiseren, stimuleren en coördineren.

Het is in het kader van die laatste doelstelling dat de KMGP vzw regelmatig activiteiten ten voordele van een goed doel organiseert. Zo organiseerde men in juni een barbecue voor leden en sympathisanten. Die was een groot succes en dankzij de verkoop van gadgets en een tombola werd 1.200 euro ingezameld. Dit keer koos de KMGP voor de Cliniclowns als begunstigde organisatie.  De gift is erg welkom bij de Cliniclowns. De organisatie werkt uitsluitend met professionele clowns. Het bedrag zal dan ook nuttig besteed worden aan de lonen van de clowns.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...