19 augustus 2011

UGent heeft nog studentenkamers in de aanbieding

Na eerdere berichten in de media over een schaarste aan studentenkamers, laat de UGent weten dat in haar studentenhomes nog kamers beschikbaar zijn voor het volgende academiejaar. Na afloop van de tweede examenperiode zal het aanbod bovendien nog toenemen. In september worden drie van de vier nieuwe studentenhomes op de Kantienberg in gebruik genomen. Dat brengt het totale aantal kamers en studio’s dat de UGent aan haar studenten aanbiedt op bijna 2.000.

Bij de dienst Huisvesting liepen voor het nieuwe academiejaar ruim 100 aanvragen van Belgische studenten meer binnen dan vorig jaar. Alle beursstudenten die een aanvraag indienden, konden worden geholpen. Daarna kwamen de niet-beursgerechtigden aan de beurt. Toch zijn op dit moment nog 50 kamers beschikbaar, vooral in Home Boudewijn (bij het UZGent) en in Home Astrid (aan De Sterre). Bovendien komen na afloop van de tweede zittijd nog heel wat kamers vrij van studenten die afstuderen of hun studies stopzetten. Daartegenover staat dat op dat moment ook nog studenten op zoek gaan naar een kamer, omdat ze van hun ouders pas op kot mogen eens ze geslaagd zijn. Ook deze late beslissers kunnen dus nog in de studentenhomes van de UGent terecht.

Geïnteresseerden kunnen hun aanvraag richten tot mevr. Radia Saouti, tel. 09 264 71 14 of via mail Radia.Saouti@UGent.be

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...