28 augustus 2011

Graffiti Jeugddienst vzw wordt 20 jaar en laat de spuitbussen knallen!

“Yes we can” is niet enkel de slogan van een Amerikaanse president. Het was exact 20 jaar geleden ook de drijfveer van een aantal Gentse jongelingen om een eigentijdse, maatschappelijk geëngageerde jeugddienst op te richten. Het kind kreeg de naam Graffiti Jeugddienst vzw, en in de schoot van vele gedreven medewerkers en vrijwilligers groeide ze uit tot wie ze nu is: een gedreven, ietwat rebelse en creatieve jongvolwassene in het jeugdwerk. 20 jaar lang al baant Graffiti Jeugddienst vzw de weg voor kinderen, jongeren en jeugdwerkers in het Vlaamse communicatielandschap! Met workshops, vormingen en projecten rond (alternatieve) communicatievormen: beeld, graffiti, mode, tekenen, theater, muziek en txt. En dat wil Graffiti Jeugddienst vzw uitbundig vieren! En dat met een  graffiti jam op 3 september, een feest op 10 september en met een studiedag rond graffiti en graffitibeleid op 6 december 2011. Link: http://www.graffiti-jeugddienst.be/

Op zaterdag 3 september organiseert Graffiti Jeugddienst vzw in samenwerking met de stad Gent voor de achtste keer een graffiti jam. De jam vindt deze keer plaats in Gentbrugge, op de betonnen afsluiting van de NMBS loodsen in de Heidestraat. De jam kadert binnen de jaarlijkse kermis georganiseerd door Dekenij Moscou. Vanaf 11 uur maken een 40-tal graffiteurs hun masterpieces, samen goed voor meer dan 250m² graffitikunstwerken. Tijdens de jam zorgen King Edward (14u-17u) en Timebomb Dj's (17u-19u) voor muziek. De bezoekers kunnen kuieren langs de muur of genieten van de sfeer en een drankje bij de bar. Om 18u sluit Letterfretter Mike, een bekende Gentse rapper, de dag af met een kort live optreden. 12- tot 16-jarigen kunnen die middag zelf ook de spuitbus hanteren tijdens gratis graffitiworkshops. Deze gaan ook door in de Heidestraat, van 13u tot 15u en van 15u30 tot 17u30. Inschrijven kan enkel op de dag zelf aan de Graffiti Jeugddienststand in de Heidestraat.

Deejays: King Edward en Timebomb Dj's
Graffiteurs: JASPIE, ASIT, MORPH, Jasta COLORBRAINZ, Mister JEUS , Mr Leenknecht, HARD!!NESH, B-MOC, Locatelli S., SPA ONE, Richy, resto, Lost Flammos, TESDA, OBRA, WAF, BIRD, SKENDA, CYBO...

Verjaardag vieren zonder een echt feest? Dat ziet Graffiti jeugddienst vzw niet zitten. Daarom organiseert de jeugddienst een open fuif op zaterdag 10 september in de Sioux, en nodigt ze iedereen uit om samen met haar de beentjes in de lucht te smijten en te klinken op de volgende 20 jaar! De boven-, onder-, achter- en overburen van de Sioux zijn gewaarschuwd! Deejays: TuneAfish, Delamontagne, DJ Jonaz en King Eduard.

Studiedag over graffiti en graffitibeleid op 6 december in het Provinciaal Administratief Centrum

Tien jaar na haar laatste onderzoek, organiseert Graffiti Jeugddienst vzw een follow-up onderzoek naar graffiti. “Wat ondernemen steden en gemeenten op vlak van graffiti? Zien ze graffiti als een brok jeugdcultuur of als een overlastfenomeen?” Jeugdcultuur is immers een prioriteit in het lokale jeugdbeleidsplan en ook de gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Meer dan 240 gemeenten en steden vulden een online enquête in en in een veertigtal gemeenten en steden bekeken we graffiti(beleids)-initiatieven van naderbij. Het uiteindelijk resultaat verwerken we in een studiedag en een publicatie rond graffiti en graffitibeleid. Het wordt een boeiende dag voor jeugdwerkers, schepenen en andere beleids- en praktijkmensen met interesse in graffiti.

De studiedag wordt georganiseerd met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen. Meer info en het programma vind je vanaf half september op www.graffitiblog.be.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...