21 mei 2011

Stop een populier in je tank

In de zoektocht naar goedkope brandstof heeft het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) goed nieuws. Hout uit populieren die genetisch gewijzigd werden brengen tot 81% meer bio-ethanol op dan hun niet-gewijzigde populieren. Dat werd in primeur gepresenteerd op de internationale conferentie 'Bioenergy Trees' in Nancy in Frankrijk. Populieren hebben een groot potentieel als bron voor biobrandstoffen. Ze vragen, ondanks hun snelle groei, nauwelijks energie of meststoffen en kunnen groeien op gronden die onbruikbaar zijn voor landbouwgewasen. De bio-ethanol, gewonnen uit populieren, kan ingezet worden als vervanger van klassieke benzine. Het gebruik van populieren voor bio-ethanol stoot echter op een probleem. Lignine, een kleefstof in het hout, verhindert dat de houtvezels gemakkelijk afgebroken kunnen worden tot glucose, de basis van ethanolproductie. Daarom hebben de wetenschappers van VIB bomen geselecteerd met een verlaagde productie van lignine. Daartoe werd een gen (CCR) onderdrukt dat betrokken is bij de aanmaak van lignine.

VIB08In 2008 kreeg het VIB populierenonderzoek internationale erkenning in de vorm van een aanzienlijke financiële injectie ter waarde van 1,6 miljoen dollar van de beroemde Amerikaanse Stanford University. Dat zelfde jaar maakte de Raad van State brandhout van de beslissing van de federale ministers Magnette en Onkelinx om VIB geen toelating te geven voor een veldproef met genetisch gewijzigde populieren. De Raad van State oordeelt dat de argumenten die de ministers gebruikten niet wettelijk zijn. Om resultaten van het onderzoek niet verloren te laten gaan tijdens deze procedure nam Vlaams minister voor Wetenschap Patricia Ceysens een aantal bewarende maatregelen. Hierdoor kon het baanbrekend werk van VIB worden voortgezet en konden bij wijze van verzekering alternatieve pistes worden opgestart. Intussen stonden de Vlaamse populieren al in Duitsland in de open lucht. Daar bleek het geen enkel probleem om de bomen buiten te mogen zetten. Het VIB had ondertussen zijn veldproef ook aangevraagd in Nederland. De experts van de Nederlandse Commissie Genetische Modificatie gaven ook daar een positief advies.

Ghent Bio-Economy 25De bomen werden in 2009 in Zwijnaarde aangeplant en in 2010 voor het eerst gesnoeid. Gedurende het voorbije jaar onderzochten de wetenschappers de houtsamenstelling en werd in samenwerking met onderzoekers in de VS en van de UGent de omzetting naar bio-ethanol bestudeerd. Daaruit blijkt duidelijk dat hoe minder lignine de boom produceert, hoe hoger de opbrengst van bio-ethanol is. “Dit is nog maar het begin. De resultaten van de veldproef bevestigen dat we op het juiste spoor zitten. Verder onderzoek zal ons in staat stellen nog populierenvariëteiten te selecteren waar nog meer bio-ethanol uit te halen valt,” zegt Wout Boerjan van VIB en UGent. Het onderzoek van Wout Boerjan past in het speerpuntprogramma Biotechnologie voor een Duurzame Economie van de UGent, dat een link wil leggen tussen de productie van biomassa (groene biotechnologie) en de verwerking ervan op industriële schaal (witte biotechnologie). Het onderzoek loopt in samenwerking met Nicholas Santoro van het Great Lakes Bioenergy Research Center (GLBRC) en Wim Soetaert van UGent en Bio Base Europe Pilot Plant.

Labels: , , , , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...