22 mei 2011

Opendeur chemie bereikt 46.640 bezoekers

Maar liefst 46.640 mensen brachten dit weekend een bezoek aan een of meerdere van de 60 bedrijven uit de chemie en life siences die gisteren en vandaag hun deuren hebben opgezet voor het groot publiek. essenscia, de federatie van de chemische industrie en life sciences, blikt tevreden terug op een geslaagd opendeurweekend in dit Internationaal Jaar van de Chemie. De opendeur van de sector stond in het teken van de vele duurzame en innovatieve oplossingen die de chemie biedt voor dagelijkse behoeften en mondiale uitdagingen zoals voedselvoorziening, drinkbaar water, gezondheidszorg, zuinig omgaan met energie en het gebruik van alternatieve grondstoffen. De deelnemende bedrijven hadden ook speciale aandacht voor de jongste bezoekers met onder meer chemieproefjes en allerhande doe-activiteiten. Met succes, want deze opendeur kon rekenen op opvallend veel jonge bezoekers. Hopelijk heeft dit bezoek hen geïnspireerd om later te kiezen voor een job in de chemie, want de sector heeft tegen 2020 in Vlaanderen 16.000 nieuwe jonge mensen nodig om de uitstroom van oudere werknemers op te vangen.

Voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling is de chemie en life sciences de eerste industriële sector in Vlaanderen en België. Bovendien scoort chemische industrie internationaal bijzonder goed: in geen enkel ander land in de wereld is het gewicht van de sector chemie en life sciences in het bruto binnenlands product van het land even groot als in België (6% bbp vs. 3% voor EU27). De haven van Antwerpen is de grootste chemiehaven van Europa en is tot op vandaag de bakermat van de meest geïntegreerde en gediversifieerde chemiecluster in de wereld. De chemiesector kijkt dus met vertrouwen naar de toekomst, maar kampt ook met een aanzienlijke uitstroom van oudere werknemers. Tegen 2020 heeft de sector in Vlaanderen nood aan 16.000 nieuwe medewerkers. “Wij moeten er als industrie eerst en vooral in slagen om jonge mensen te overtuigen van het maatschappelijk belang van de activiteiten van onze bedrijven. essenscia heeft succesvolle projecten lopen in het lager en secundair onderwijs om jongeren te enthousiasmeren voor wetenschap en chemie. De deuren wijd openzetten zoals we vandaag met 60 bedrijven uit de sector doen, geeft jongeren echt de kans om te proeven van chemie”, aldus voorzitter Wouter De Geest.

Meer info over de deelnemende bedrijven vindt u op
www.chemie2011.be.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...