22 februari 2011

Nieuw consortium ‘Technopool Sierteelt’ stelt zich voor aan sierteeltsector

Technopool Sierteelt 24Vier sierteelt gerelateerde wetenschappelijke instellingen werken voortaan intensief samen binnen één kennisnetwerk. Onder de naam ‘Technopool Sierteelt’ hebben ze een consortium opgericht. De 4 samenwerkende initiatiefnemers zijn ILVO (Instituut voor Landbouw‐en Visserij-onderzoek), UGent, HoGent en PCS(Provinciaal Centrum voor Sierteelt). Alle vier zijn ze gevestigd in Oost-Vlaanderen, de provincie Oost- Vlaanderen ondersteunt het consortium. Bedoeling is om de sierteeltsector in Vlaanderen efficiënter te ondersteunen bij alle mogelijke teelttechnische en innovatievragen. Op 17 februari 2011 maakte de sierteeltsector kennis met de mensen en wetenschappelijke mogelijkheden achter de ‘Technopool Sierteelt’ tijdens een druk bijgewoonde innovatiebeurs. Die vond plaats bij ILVO Plant in de Caritasstraat 21 te Melle. Het evenement, het nieuwe logo en de bijhorende brochure werden gerealiseerd met de steun van het Europese “Gent: Bloemenregio” project.

Gedeputeerde Alexander Vercamer: “Sierteelt is traditioneel een innoverende sector blijft een belangrijke economische peiler in Vlaanderen: de sector is goed voor een productiewaarde van 539 miljoen euro en een tewerkstelling van bijna 9.000 personen. Ons land staat op de derde plaats binnen Europa qua export van sierteeltproducten. De exportwaarde in 2009 bedroeg 573 miljoen euro, terwijl er voor 499 miljoen euro werd ingevoerd. Speerpunten zijn de vermeerderings‐ en veredelingsbedrijven, gespecialiseerde azaleabedrijven en de boomkwekerijsector. De laatste jaren zijn de bedrijven almaar groter en ambitieuzer geworden. Om de internationale concurrentiekracht in de toekomst te vrijwaren zoeken de siertelers voortdurend naar innovatie en naar betere producten en processen. De schaalvergroting, specialisatie en verticale integratie versterken de tendens om ontwikkelingen uit het onderzoek te implementeren. Ook wettelijke uitdagingen als de geïntegreerde gewasbescherming (die Europa oplegt tegen 2014), de waterrichtlijnen en een rationeel energieverbruik maken oplossingsgericht onderzoek en uitgebreide wetenschappelijke dienstverlening noodzakelijk”.

Reeds in 2002 ondertekenden de 4 partners een intentieverklaring tot samenwerking om de beschikbare infrastructuur voor het onderzoek in de sierteelt optimaal te gebruiken. In 2008 kwam er een aanvullende overeenkomst om de samenwerking te consolideren. Het consortium, ondersteund door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost‐Vlaanderen (POM), kreeg de naam “Technopool Sierteelt”. De expertise en kennis van de vier onderzoeksinstellingen werd wegens zijn complementariteit als een meerwaarde ervaren door bedrijven die contact opnamen met de wetenschappers. De leden van de ‘Technopool Sierteelt’ wensen expliciet dat nieuwe kennis doorstroomt en daadwerkelijk op de bedrijven gebruikt wordt. Als de onderzoekers vb. modelplanten bestuderen, kunnen de onderzoeksresultaten vertaald worden naar economisch belangrijke teelten. Eigen laboratoria en proefopstellingen maken soms plaats voor praktijkonderzoek op de bedrijven zelf. Deze werkwijze blijkt vertrouwen te wekken bij de telers.

ILVO Woordvoerster Greet Riebels modereerde de getuigenissen van de telers. Uit die gesprekken bleek dat moderne sierteeltbedrijven inzetten op innovatie, gedurfde keuzes in bedrijfsvoering, technologie en teeltmethodes. De partners in de Technopool Sierteelt toonden tijdens een debat dat ze heel wat expertise en kennis in huis hebben om de siertelers te begeleiden of te helpen de juiste keuze te maken bij investeringen. Expertise waarvan je misschien nog niet weet dat ze bestaat of hoe deze nuttig kan zijn voor je bedrijf. Aan de hand van een kenniswandeling doorheen laboratoria en een nieuw serre‐ en onderzoekscomplex dat in de loop van 2011 operationeel moet worden, werd informatie gegeven rond actuele onderzoeksthema’s zoals water, gewasbescherming, techniek, nieuwigheden en biotechnologie. Ook hier bleek duidelijk dat de kloof tussen wetenschappers en de siertelers de laatste jaren grotendeels weg viel en dat onderzoeksresultaten steeds sneller hun weg vinden naar de praktijk. Na afloop werden het logo en de brochure van Technopool Sierteelt voorgesteld in aanwezigheid van Eerste gedeputeerde Alexander Vercamer die de aanwezigen uitnodigde op de aansluitende uitgebreide receptie. Link: http://www.ilvo.vlaanderen.be/

Labels: , , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...