17 februari 2011

Nieuw leven rond Gentse Oude Dokken

Kaaimuur 06 De komende jaren krijgen de Gentse Oude Dokken een volledig nieuwe aanblik. De oude bedrijfspanden zijn afgebroken en er komen ongeveer 1500 nieuwe woningen. Bovendien is er heel wat plaats voorzien voor groene en open plekken, recreatie, kantoren en publieke voorzieningen zoals een school, een crèche en een sporthal. Schepen Tom Balthazar: “Meer dan 18 ha water en park staan garant voor een heerlijk genieten en prachtig uitzicht. De nieuwe inwoners, maar ook de bewoners van de omliggende wijken en buurten zullen hier mooie momenten kunnen beleven. Een beetje de Gentse Graslei, maar dan vier keer zo lang”. Het project startte in het voorjaar van 2010, toen werd de eerste steen gelegd van de fietsers- en voetgangersbrug in het verlengde van de Doornzelestraat. Nu start een tweede deelproject: de renovatie van de kaaimuur aan de oostzijde van het Handelsdok en de aanleg van de aanmeerconstructie voor woonboten. Ook aan de overzijde, aan Dok Noord wordt naarstig gewerkt.

De afgelopen vijf jaar onderzocht het studiebureau Arcadis de stabiliteit van de kaaimuren rondom het volledige wateroppervlak van de dokken. Uit deze studie bleek dat een belangrijk deel ervan aan herstelling toe was. Daarom beginnen de Vlaamse waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z NV) en het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf (AG SOB) nu met de renovatie van een eerste deel van de kaaimuren. De aannemer plaatst nu een volledig nieuwe kaaimuur aan de oostzijde van het Handelsdok, op een kleine drie meter vóór de bestaande kade. Nadat de damplanken zijn geplaatst, wordt de grond tussen de oude en de nieuwe muur opgehoogd. Zo kan vervolgens een verlaagde wandelkaai langs het water worden aangelegd. Op dinsdag 15 februari plaatsen de Gentse schepenen Martine De Regge en Tom Balthazar samen met Agnes Peil van W&Z NV de eerste damplank. Wonen langs het water schept heel wat mogelijkheden. Schepen Martine De Regge geloofd stellig dat zwemmen in het Handelsdok mogelijk wordt. Er komt een verblijfsteiger waar ook kano's kunnen aanmeren en aan de oude betoncentrale komt een drijfponton waar men ook kan zwemmen. Na de aanleg van de nieuwe promenade komt er ook een nieuwe aanmeerconstructie voor 34 woonboten. Ir. Agnes Peil van Waterwegen en Zeekanaal: “Woonboten kunnen dan aanmeren aan zogenaamde vingersteigers, dwars op de kaaimuur”. Aan de groenzones komen geen woonboten. Daar wordt de kade breder gemaakt om ruimte te maken voor bankjes met zicht op het water.


Een ander pijnpunt is de bouw van de Handelsdokbrug, die is van essentieel om de mobiliteitsproblemen op dit deel van de Kleine Ring en rond de Dampoort op te lossen. Die plannen slepen al jaren aan door een discussie met het bedrijf Christeyns, maar schepen De Regge ziet toch enige vooruitgang in het dossier. Schepen Tom Balthazar: “Er zijn goede redenen om aan te nemen dat de werken aan de Handelsdokbrug tegen 2013 kunnen starten”. Ook het recente burgerinitiatief rond de Oude Dokken zou niet voor vertraging zoeken. Schepen Balthazar: “Met alle respect voor deze mensen, maar meer dan 10 jaar hard werken gewoon weggooien, dat kan niet. We zullen de plannen waar mogelijk bijsturen, maar de bouw van de eerste 300 woningen kunnen we niet vertragen. De bouw van deze woningen zal trouwens geen noemenswaardig effect hebben voor de omwonenden”. Binnenkort komen er drie fiets- en voetgangersbruggen over het Handelsdok. De eerste brug, in het verlengde van de Doornzelestraat, komt eind 2011 in gebruik. Voor de twee andere bruggen is er geen concrete planning. De renovatie van de kaaimuur en de bouw van de aanmeerconstructie moet klaar zijn tegen het voorjaar van 2012. De kostprijs voor het project bedraagt 3,5miljoen euro. Het project wordt tot eind augustus 2011 toegelicht in een tentoonstelling in het Gentse STAM. Website: www.oudedokken.be

Guido Van Peeterssen.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...