14 februari 2011

UGent helpt bij conservatie van kunstwerken

De Universiteit Gent is partner in MEMORI, een internationaal onderzoeksproject dat er toe bijdraagt dat kunstwerken in optimale omstandigheden opgeslagen en tentoongesteld kunnen worden. Door met zogenaamde dosimeters polluenten in de lucht rond het kunstwerk te monitoren, kan men schade aan de werken voorkomen. Het MEMORI project bouwt voort op eerder onderzoek om een nieuwe generatie van kostenbesparende en gebruiksvriendelijke dosimeters te ontwikkelen. Zo zullen museummedewerkers en restaurateurs in de toekomst kunnen inschatten of een kunstwerk zich al dan niet op een geschikte locatie bevindt. Indien nodig kunnen stappen ondernomen worden om de omstandigheden in de depots of in de tentoonstellingsruimte te verbeteren. De dosimeters die in dit MEMORI project ontworpen worden, worden getest in belangrijke Europese instituten zoals de Tate Gallery in Londen en het Nationaal Museum van Krakow.

Dosimeters zijn speciale instrumenten die schadelijke stoffen in de lucht kunnen meten. MEMORI focust op polluenten die in de buurt van kunstwerken gevonden worden en die schade kunnen veroorzaken aan het werk. Soms worden deze schadelijke stoffen door het kunstwerk zelf uitgestoten, bijvoorbeeld door de materialen die gebruikt werden, zoals verf, hout of textiel, of door materialen die gebruikt werden tijdens vroegere restauraties. Andere schadelijke producten komen vrij uit opslag- of verpakkingsmaterialen, of door het hout van (oudere) tentoonstellingskasten. De invloed van de polluenten op verschillende kunstenaarsmaterialen wordt dan ook uitgebreid onderzocht om zo de limietdosissen te kunnen definiëren. Het onderzoeksteam van de UGent onderzoekt de invloed van organische dampen op pigmenten. Hiervoor worden verschillende technieken ingezet, waaronder Raman-spectroscopie (onderzoek van de moleculaire veranderingen) en fotografie onder gecalibreerde omstandigheden (onderzoek naar eventuele kleurveranderingen).

De UGent is een belangrijke partner in MEMORI, een internationaal onderzoeksproject dat de komende drie jaar in totaal 3 miljoen euro ontvangt van de Europese Unie. Ruim 150.000 euro daarvan gaat naar de UGent. Het einddoel van het MEMORI project, dat vrij gemakkelijk alle Europese competitie versloeg in en selectie, is het ontwikkelen en commercialiseren van dosimeters voor kleine en grote Europese culturele instellingen. Het project brengt 14 onderzoeksinstellingen en cultureel erfgoedinstellingen  uit België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Italië, Oostenrijk, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk samen, onder leiding van het Noors Instituut voor Luchtonderzoek.
Meer info over Memori

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...