21 februari 2011

Meer maatschappelijke erkenning voor onzichtbare vrijwilligers

Van zondag 27 februari tot en met zondag 6 maart 2011 vindt de jaarlijkse Week van de Vrijwilliger plaats. Tal van organisaties schenken dan aandacht aan hun vrijwilligers. Terecht, want vrijwilligerswerk wordt de laatste jaren steeds belangrijker, aangezien er steeds meer hulpvragen zijn die niet of moeilijk door professionelen kunnen worden behandeld. Volgens een onderzoek van de Koning Boudewijnstichting uit 2007 blijkt dat er in België zo’n 1,4 miljoen personen aan vrijwilligerswerk doen. Uitgedrukt in arbeidstijd komt dat neer op bijna 249.000 voltijdse betrekkingen. Vrijwilligers maken zich o.a. verdienstelijk als bestuurslid van een lokale vereniging, participeren in tal van culturele en sportieve raden en andere verenigingen, zetten zich in voor de zorg om het milieu of doen aan vredesactivisme. Het vrijwilligerswerk zorgt er bovendien voor dat de vrijwilligers hun sociale contacten uitbreiden. Zo kunnen personen met een handicap, personen met een chronische ziekte en werklozen, die een vrijwilligersrol opnemen, zich opnieuw integreren in de maatschappij. Geen wonder dus dat de Europese Commissie 2011 heeft uitgeroepen tot het Europees jaar van het Vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk in zijn pure vorm wordt door de samenleving mooi gevonden en deze vrijwilligers worden dan ook vaak gewaardeerd voor de taken die zij op zich nemen. Toch zijn er aan het vrijwilligerswerk voor hen ook minder leuke kanten verbonden, zoals de administratieve rompslomp die er vaak nog altijd komt bij kijken. De Liberale Mutualiteiten pleiten ervoor om deze in de toekomst tot een minimum te beperken. Naast dit ‘zichtbare’ vrijwilligerswerk blijft er ook nog heel wat vrijwillige inzet voor de samenleving verborgen. Heel wat 55-plussers staan in voor de verzorging van hun zorgbehoevende ouders of partner. Zij vullen aldus de leemtes van de maatschappij op het vlak van zorg op. Daarom verdienen deze personen meer maatschappelijke aandacht en respect voor hun inzet. Om alle vrijwilligers te ondersteunen, organiseren de Liberale Mutualiteiten op regelmatige basis vormende en ontspannende activiteiten. Een overzicht is te vinden in de kalender op de website van de Liberale Mutualiteiten: www.liberalemutualiteit.be

Guido Van Peeterssen.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...