5 november 2010

Stad Gent test een half jaar fietstrommels uit

Fietstrommels 13 Deze namiddag werd er op de hoek van de Walstraat met Jozef Vervaenestraat te Gentbrugge een fietstrommel geplaatst. De hele operatie nam nog geen tien minuten tijd, maar het resultaat mocht er zijn: een fietstrommel is een kleurige minigaragebox waar men tot vijf fietsen veilig in kan opbergen. Fietstrommels worden geplaatst in wijken waar er nood is aan fietsstallingen en waar men een plekje, niet groter dan een autostaanplaats, vrij heeft. Dat kan op de openbare weg, maar ook op een plein, een breed voetpad of een verloren hoekje. Het was Ishka Desmet die als eerste gebruiker haar sleutel overhandigd kreeg. Voor Ishka is deze fietstrommel een oplossing: “Wij wonen in een rijhuisje en moeten onze fietsen in de gang zetten. Erg praktisch is dat niet. Nu staat mijn fiets droog en veilig, en bovendien: hij hindert niemand”.

Waarom kiest Gent voor fietstrommels? Fietsen in Gent wordt steeds populairder. Om fietsers hun stalen ros veilig te laten parkeren zoekt de Stad Gent naar nieuwe stallingsmogelijkheden. Schepen Martine De Regge: “De fietstrommel kan een oplossing bieden voor het fietsparkeerprobleem in dichtbevolkte woonbuurten. Wie geen stallingsruimte aan huis heeft kan nu zijn dure fiets netjes en veilig stallen. Dit proefproject komt er bovendien met middelen van het Europese Civitas programma. Er worden in Gent zeven fietstrommels in dichtbebouwde buurten geplaatst. De bewoners kunnen die gedurende een half jaar tegen een kleine vergoeding uittesten en evalueren”.

Ook schepen Sofie Bracke is enthousiast: “De stad Gent zoekt samen met de vzw Max Mobiel naar duurzame oplossingen voor het mobiliteitsprobleem. Een fietstrommel is een overdekte, compacte, afsluitbare fietsenstalling voor een vijftal fietsen en bestaat in allerlei uitvoeringen, kleuren en materialen, gaande van metaal tot hout en kunststof. Met dit project gaan we na of de fietstrommel een goed alternatief biedt voor mensen die in of rond hun huis weinig of geen plaats voor hun fietsen hebben. De stad kocht enkele trommels aan, die worden nu geplaatst op locaties waarvan we vermoeden dat er veel interesse voor is. Na de proefperiode beslissen we met welk soort fietstrommel we verder gaan.”.

Geïnteresseerde bewoners kunnen gedurende zes maanden een plaats in de trommel huren en zo het systeem uittesten. De trommels worden door meerdere huurders gedeeld. Ieder heeft zijn eigen plek en een eigen sleuteltje of toegangscode. Na afloop volgt een grondige evaluatie van het systeem aan de hand van de bevindingen van de gebruikers. Nog tot met vrijdag 31 december kunnen kandidaten voor het proefproject instappen. Dan start de effectieve proeftijd die loopt tot 30 juni 2011. De trommels staan op de volgende locaties: Stoppelstraat (centrum), Kerkstraat (Gentbrugge), Walstraat (Ledeberg), Albatrosstraat (Meulestede), Nieuwhof (Dampoort) en Ganzendries (Sint-Pietersstation). Waarschijnlijk komt de zevende trommel in de Rabotwijk. De huurprijs bedraagt 25 euro voor één stallingsplaats voor de hele duur van het project. Voor vragen over deelname, precieze locatie, voorwaarden en huur kan men terecht bij Ellen Reznor van Max Mobiel vzw, Voskenslaan 27, 9000 Gent, via tel. 09 242 80 44 of e-mail ellen.reznor@gent.be

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...