4 november 2010

Geert Moerman nieuwe gedelegeerd bestuurder Voka Oost-Vlaanderen

Geert Moerman (47) wordt de nieuwe gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Hij volgt Karel Uyttersprot op die in mei van dit jaar de organisatie verliet. Geert is een Oost-Vlaming die heel wat ervaring opdeed in diverse bedrijven, met name in de banksector en in de communicatie- en consultingwereld. Geert Moerman werd na een zorgvuldige selectieprocedure voorgedragen door het bestuurscomité. De aanstellling gebeurde unaniem. Jean-Paul Van Avermaet, voorzitter : “De bestuursorganen van Voka Oost-Vlaanderen hebben rustig de tijd genomen om een nieuwe kapitein voor het team te zoeken. We zijn er van overtuigd met Geert Moerman een uitstekende keuze te maken. Geert is een ervaren ondernemer, een overtuigd ploegspeler en daarenboven een Oost-Vlaming. Hij weet wat bedrijven bezig houdt en hij geeft blijk van een gezonde geestdrift om ons team van gemotiveerde medewerkers te leiden. Ik – en met mij de hele raad van bestuur – ben bijzonder verheugd dat we de dagelijkse leiding van de organisatie aan hem kunnen toevertrouwen. Onze leden verwachten terecht veel van een gedelegeerd bestuurder en met Geert Moerman kunnen wij aan hun verwachtingen tegemoet komen.”

Geert Moerman zal officieel in functie treden op 1 januari 2011. De aanloopperiode tot die datum zal hij gebruiken om de organisatie, haar klanten en het VOKA team beter te leren kennen. "Het is een eer en een genoegen om de leiding te nemen van Voka Oost-Vlaanderen, een organisatie met een rijke geschiedenis en een mooie toekomst. Het behartigen van de belangen van ondernemers, en het verder uitbouwen van de dienstverlening en het netwerk, zijn taken waar het Voka-team en ikzelf met veel enthousiasme zullen aan verder werken de komende jaren." Geert Moerman (°1962) is een geboren en getogen Oost-Vlaming en woont in Dikkelvenne. Zijn schoolgaande jeugd bracht hij door aan het Sint-Barbaracollege in Gent. Vervolgens behaalde hij een licentie in de Psychologie aan de Universiteit Gent en een licentie Bedrijfsbeheer (PUB) aan de Vlerick School. De eerste 11 jaar van zijn loopbaan was hij actief bij de toenmalige Generale Bank. Hij werkte samen met het bedrijfsleven in functies als account manager en corporate officer. Daarna vervulde hij managementfuncties als directeur van het filiaal op de Kouter en groepsdirecteur voor zetel Gent. Na de banksector was Geert de voorbije 10 jaar actief in de communicatie- en consultingsector. Hij was gedurende 5 jaar Chief Operating Officer van Ogilvy België, een groot communicatiebureau met een wereldwijd netwerk. Daarnaast deed hij diverse consultingopdrachten, onder andere voor Corelio en Hudson.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...