3 november 2010

Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel starten onderzoek ‘Zorg rond het Levenseinde’

De Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel bundelen hun wetenschappelijk onderzoek over de zorg aan het levenseinde in een gloednieuwe alliantieonderzoeksgroep, genaamd ‘VUB-UGent onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (ZRLA)’. Dankzij deze intense samenwerking kunnen wetenschappers over de grenzen tussen verschillende universiteiten en vakgebieden heen werken om de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek in dit domein nog te verbeteren. In een streven naar multidisciplinaire samenwerking brengt de nieuwe interuniversitaire onderzoeksgroep verschillende expertisedomeinen samen: geneeskunde, onderzoek in de publieke gezondheidszorg en ethisch onderzoek. De alliantie is de bekroning van de informele samenwerking die al vijftien jaar een feit was, en die in binnen- en buitenland de maatschappelijke en medische gevolgen van wetgeving bestudeerde op het vlak van euthanasie, palliatieve zorgen en patiëntenrechten.

De leiding van de nieuwe alliantieonderzoeksgroep is in handen van professor Freddy Mortier, bio-ethicus en decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent, en van professor Luc Deliens, medisch socioloog aan de Vrije Universiteit Brussel en lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde. De samenwerking moet leiden tot meer wetenschappelijke inzichten in het levenseindeonderzoek, maar ook tot het verbeteren van de medische praktijk aan het levenseinde. Naast de wetenschappelijke taak wil de voorgestelde alliantieonderzoeksgroep ook een wezenlijke maatschappelijke rol vertolken in valorisatie van wetenschappelijk onderzoek. Hoog op de agenda staat onder meer het informeren van gezondheidsorganisaties en beleidsmakers over de nieuwe wetenschappelijke resultaten, het aanwenden van die resultaten in de opleiding van zorgverleners, en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg aan het einde van het leven. Website: Zorg rond het Levenseinde

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...