30 september 2010

HoGent opent academiejaar.

Op 29 september werd op de Hogeschool Gent het officiële startschot gegeven voor het nieuwe academiejaar. In de toespraken enkele interessante stellingen naar voren. Koen Pelleriaux, de kabinetschef van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet gaf meer toelichting over de geplande hervormingen. De geplande fusie moet leiden tot meer efficiëntie. Tegenover de financiële inspanning van de overheid staat een grotere maatschappelijke inspanning van de instellingen. De resultaten zullen worden afgemeten aan de mate waarin meer kinderen betere kansen krijgen om door te stromen, meer jongeren aan een opleiding beginnen en die ook afmaken en om zo weinig mogelijk talent verloren te laten gaan. Een grotere mobiliteit, meer kansen voor studenten en de ambitie om ons te meten met de rest van Europa moeten volgens de minister de ingrediënten worden om dit te bewerkstelligen. De Vlaamse onderwijswereld moet als één front optreden en het gemeenschappelijke belang van wie de opleiding moet krijgen, daarbij laten voorgaan.

Algemeen directeur Bert Hoogewijs sneed de hervorming van het hoger onderwijs verder aan. Hij bekeek de hervorming vanuit een internationale context, waarbinnen er zo geen sterke afbakening is tussen professionele en academische opleidingen zoals in Vlaanderen. Die scherpe afbakening zou er kunnen toe leiden dat hogescholen verstoken zouden blijven van voldoende middelen voor onderzoek, terwijl onderzoek aan de hogescholen de voorbije jaren net veel belangrijker is geworden.

De voorzitter van de raad van bestuur, Frans Verheeke, wierp dan weer enkele vragen op bij de hervorming. Hoe zal de universiteit de integratie aanpakken? Hoe zal de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten verlopen? Deze praktische vragen vereisen zo snel mogelijk een antwoord. Over de weg die de HoGent inslaat, laat hij dan weer geen twijfel bestaan. De bestaande kwaliteit van onderwijs en onderzoek wordt nog verder uitgediept en gestimuleerd bij de kunsten- en bacheloropleidingen. Via nieuwe onderwijstechnieken moeten een sterkere instroombegeleiding en doorstroombegeleiding leiden tot een hoog studierendement.

Bij de voorzitter van de studentenraad, Peter Van de Sijpe, lag de focus meer op de huidige realiteit door de ogen van de student. Participatie en transparantie zijn daarin sleutelbegrippen, waar zeker de nadruk op moet worden gelegd het komende academiejaar. Verder werd ook de aandacht gevestigd op het internationaliseringsbeleid en activiteiten waaraan het voorbije jaar werd gewerkt.

Labels: , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...