24 september 2010

Schiet Joke Schauvliege een vos, of schiet Groen! een bok?

Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege wil de vossenpopulatie regelen, een minder bloederige omschrijving voor ‘afschieten’. Dat ze hierbij volgens Groen! regelrecht ingaat tegen haar eigen wetenschappelijke instelling, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), lijkt haar allerminst te storen. Groen! stoort zich aan dergelijk simpel populisme. Bart Caron, Vlaams Parlementslid Groen! en Maureen Lievyns, Provincieraadslid Groen!: “We betwisten zeker niet dat er heel regelmatig kippenrennen worden uitgemoord door hongerige vossen, maar onze minister van Milieu hoort te weten dat een ‘aanpassing van het jachtvoorwaardenbesluit’ , een minder welgemikte term dan ‘neerknallen’, geen oplossing biedt”.

Doordat de mens in de loop der jaren steeds meer territorium ging gaan delen met de oorspronkelijke bewoner, de vos, en diens looplijnen steeds vaker werden doorkruist door bijvoorbeeld lintbebouwing, krijgen we effectief steeds vaker conflicten van samenleven. Volgens het INBO zijn er twee mogelijkheden om de problematiek aan te pakken. Ofwel door een degelijke beveiliging van het pluimvee, een hoog en stevig hek en afgesloten nachtverblijf, ofwel door een totale uitroeiing van de vos. “Vorig jaar ging ook gouverneur Breyne al zwaar uit de bocht,” herinnert provincieraadslid Maureen Lievyns zich. “Ook hij pleitte toen voor een gericht bejagen van vossen terwijl zijn eigenste provincie net de mooie brochure ‘Slimmer dan de vos’ had uitgegeven”. Daarin staat te lezen dat het territorium van afgeschoten vossen heel snel weer wordt ingevuld door andere, jonge vossen. Ook wordt er mooi beschreven hoe er perfect kan worden samengeleefd met de vos. “Bejaging geeft enkel een vals gevoel van bescherming en is dus een schijnoplossing” besluit Lievyns.

Minister Joke Schauvliege: “Het verbaast me dat Groen! reageert op voorstellen die nog niet afgewerkt of bekend gemaakt zijn. De populatie van de vos stijgt de afgelopen jaren sterk. Ik heb opdracht gegeven aan mijn diensten om enkele voorstellen met betrekking tot de problematiek van de vos uit te werken. Eenmaal deze afgewerkt zijn, zullen we het advies van de betrokken partijen inwinnen en met hen de voorstellen bekijken.” Steeds meer gemeentebesturen ontvangen klachten van hun inwoners over vossen die neerhofdieren roven. De vos breidt zijn terrein verder uit van het platteland naar de stad. Die evolutie is ook merkbaar in de ons omringende landen. Omdat de bestaande mogelijkheden voor de beheersing van het aantal vossen niet zo goed bekend zijn, stuurde minister Schauvliege de gemeentebesturen een brief over de al bestaande instrumenten om de vossenpopulatie te regelen. In haar brief stelt minister Schauvliege nog dat het huidige Jachtvoorwaardenbesluit niet afdoende mogelijkheden biedt om schade door de vos te beperken. Vlaamse minister Joke Schauvliege: “We moeten de toenemende klachten ernstig nemen, het advies van alle betrokken partijen inwinnen en tot een evenwichtige oplossing komen. Er is nood aan gerichte maatregelen. Mijn diensten bereiden daarom specifieke aanpassingen aan het Jachtvoorwaardenbesluit voor. De beslissings- en adviesprocedure die aan de bijsturing voorafgaat, zal in het najaar gebeuren. Tegelijk bekijken we welke rol gemeenten in dit dossier kunnen spelen”.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...