27 september 2010

Rondtrekkende daders veroorzaken voor 250 miljoen euro schade

Rondtrekkende daders maken voor minstens 216,5 miljoen euro buit, metaal- en werfdiefstallen niet meegerekend". Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom. Dat is een significant bedrag dat een bedreiging betekent voor de economie. Diefstallen die worden gepleegd door leden van rondtrekkende bendes zijn daarmee goed voor minstens een kwart miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie, die daarmee voor het eerst een beeld schetst van de economische impact van mobiele criminaliteit in België. Rondtrekkende dadergroepen kwamen begin jaren 2000 in beeld toen vastgesteld werd dat Oost- en Centraal- Europese bendes in snel toenemende mate verantwoordelijk waren voor systematische inbraken in woningen, handelszaken en bedrijven, voor ramkraken en bepaalde vormen van voertuigdiefstal.

De federale politie gaf afgelopen zomer cijfers vrij van het aantal feiten dat rondtrekkende daders plegen in verschillende criminaliteitsdomeinen. Die cijfers werden voor het eerst vertaald in reële geldelijke verliezen. De cijfers werden gepresenteerd op de tweedaagse expertenconferentie over rondtrekkende daders, die dinsdag werd afgerond in Brussel. Daaruit bleek dat de politiediensten uit vrijwel alle EU-landen het eens werden over een gemeenschappelijke definitie van rondtrekkende daders. Zo bedraagt de geschatte economische impact van woninginbraken 140 miljoen euro jaar, diefstallen in bedrijven zijn goed voor 65 miljoen euro per jaar. Jaarlijks gaat 250.000 euro verloren door winkeldiefstallen gepleegd door rondtrekkende daders en de impact van bankkaartenfraude (skimming) wordt geraamd op 1,2 miljoen euro per jaar. Ladingdiefstallen zijn goed voor tien miljoen euro per jaar. Voor metaal- en werfdiefstallen en ramkraken waren geen cijfers beschikbaar. Een ander probleem zijn de 32.000 geregistreerde gauwdiefstallen waarbij de schade voor het slachtoffer veel groter is dan de enkele tientallen euro's in handtas of portefeuille. Georganiseerde rondtrekkende dadergroepen maken hierbij graag gebruik van minderjarigen, vanaf de leeftijd van 8 jaar, die ze op grote schaal uitsturen tot het plegen van deze vorm van diefstal. Het zijn daders die moeilijk op te vangen zijn binnen de bestaande gerechtelijke structuren.

Drie types van daders worden herkend. Er zijn de daders die criminele intenties hebben op het ogenblik dat ze ons land betreden. Ze komen naar hier met de bedoeling eigendomsdelicten te plegen. Deze daders verblijven meestal kortere periodes in ons land, gaande van enkele dagen tot enkele maanden. Daarna keren ze terug naar hun thuisland of reizen door naar een ander (Europees) land om daar hun criminele activiteiten verder anderen te zetten. Anderen komen naar hier om een beter leven op te bouwen. Ze verblijven hier al dan niet illegaal. Het wordt hun snel duidelijk dat het niet gemakkelijk is om hier een beter leven op een eerlijke manier te realiseren. Wanneer deze personen tijdens sociale gelegenheden de mogelijkheden zien om snel en veel geld te verdienen is de stap naar de criminaliteit vaak ook snel gezet.Sedentaire daders komen de laatste jaren meer en meer in beeld. Onder sedentaire daders worden nomaden verstaan, deze nomaden zijn in feite een volk dat geen echt thuisland heeft. Ondanks het feit dat een groot deel zich vestigd heeft, is de breuk tussen sedentair zijn en rondtrekken nooit definitief. Families die niet meer reizen hebben echter vaak nog een mobiele woning of sommigen hebben een vaste woonplaats maar veranderen vaak van verblijfplaats. Wanneer men het criminele segment van deze bevolkingsgroepen in beeld brengt, gaat het vaak om dadergroepen die van criminaliteit hun levenswijze hebben gemaakt. Ze zijn veelal sterk georganiseerd, opereren op nationale en internationale schaal, minderjarigen en vrouwen nemen actief deel aan de criminaliteit. In dit laatste onderscheiden de sedentaire dadergroepen zich op een uitdrukkelijke manier van de andere rondtrekkende dadergroepen.

Lees de volledige studie op http://www.polfed-fedpol.be/crim/pdf/Rondtrekkers_NL.pdf

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...