23 oktober 2011

DE WERELD VAN GEORGE MINNE EN MAURICE MAETERLINCK

In 2011 herdenkt de stad Gent de toekenning van de Nobelprijs voor Literatuur aan Maurice Maeterlinck op 22 oktober 1911. Het MSK  organiseert bij die gelegenheid een tentoonstelling onder de titel ‘De wereld van Minne en Maeterlinck’. De tentoonstelling loopt nog tot 19 februari 2012. Deze tentoonstelling wil twee markante kunstenaars in het licht stellen die gedurende hun jeugdjaren elkaars evenbeeld waren en die nadien, elk in hun domein, grote invloed hebben uitgeoefend op het Europese symbolisme. Tijdens hun studiejaren in Gent waren zowel George Minne als Maurice Maeterlinck doordrongen van eenzelfde levensgevoel. Maeterlinck leerde de jonge Minne kennen als ‘een soort primitief, een heerlijke minus habens’, die hij later als ‘de grote uitbeelder van de smart’ zou beschrijven. Minne van zijn kant wees erop dat het soms niet duidelijk was of een idee van hem dan wel van Maurice Maeterlinck kwam, zozeer waren ze van dezelfde gedachten vervuld. De tentoonstelling situeert George Minne en Maurice Maeterlinck in hun beginjaren in de context van het Gentse sociale en artistieke milieu op het einde van de 19de eeuw, een milieu dat ook de dichters Grégoire le Roy, Georges Rodenbach en Karel Van de Woestijne heeft getekend.


Vervolgens evolueert de tentoonstelling in twee richtingen. Aan de ene kant komt de relatie aan bod tussen Maurice Maeterlinck en de plastische kunst van zijn tijd. Maeterlincks aparte taal vond immers niet alleen weerklank in de muziek- en toneelwereld, maar ook en vooral in de plastische kunsten. Dit gedeelte omvat werken van kunstenaars die Maeterlinck direct hebben geïnspireerd en vooral van kunstenaars die op hun beurt door zijn ideeën, gedichten en toneelstukken werden beïnvloed. Aan de andere kant wordt George Minne gevolgd in de verdere ontwikkeling van zijn kunst. Minne vertrok in 1895 naar Brussel waar hij bleef wonen tot hij zich in 1899 te Sint-Martens-Latem vestigde. In die periode ontstonden de sierlijke sculpturen die hem in de Europese art nouveau een belangrijke plaats hebben bezorgd. Hij beïnvloedde onder meer Gustav Klimt en Oskar Kokoschka.


Het is de tweede keer dat het Gentse museum een tentoonstelling wijdt aan George Minne. In 1982 lag de retrospectieve ‘George Minne en de kunst rond 1900’ aan de basis van een internationale rehabilitatie van deze zeer oorspronkelijke figuur. In de huidige tentoonstelling worden de nieuwe inzichten in de kunst van George Minne verwerkt. Doordat beide kunstenaars elkaar zo perfect aanvullen, is het Maeterlinck jaar in Gent een uitstekende aanleiding om een zeer specifieke keuze van symbolistische kunstwerken bijeen te brengen, geïnspireerd door de thema’s en de krachtlijnen in het werk van George Minne en Maurice Maeterlinck.

Omvang van de tentoonstelling: ca 100 werken (schilderijen, beelden, tekeningen, prenten, affiches en geïllustreerde boeken).
Werk van onder meer volgende toonaangevende Belgische en buitenlandse kunstenaars zal tentoongesteld worden (in alfabetische volgorde):
William Degouve de Nunques, Jean Delville, Maurice Denis, Charles Doudelet, Paul Gauguin, Fernand Khnopff, Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Charles Rennie Mackintosh, Xavier Mellery, Constantin Meunier, George Minne, Pierre Puvis de Chavannes, Paul Ranson, Odilon Redon, Santiago Rusiñol, Egon Schiele, Léon Spilliaert, Jan Verkade, Ossip Zadkine, Théo Van Rysselberghe.

Het Museum voor Schone Kunsten kan rekenen op uitzonderlijke bruiklenen van onder meer het Musée d’Orsay, het Van Gogh Museum, het Wien Museum en de Albertina.


PRAKTISCHE INFO

Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark - 9000 Gent - T +32 (0)9 240 07 00
museum.msk@gent.be - www.mskgent.be

Openingsuren
Open op dinsdag t/m zondag van 10u tot 18u en uitzonderlijk op maandag 26 december
Gesloten op maandag en op 24, 25, 31 december en 1 januari

Toegangsprijzen
€ 9       individuele bezoeker    
€ 6,5     55+, groepen > 15 personen, inwoners van Gent                      
€ 1      19-25 jaar
gratis   ≤ 18 jaar, inwoners van Gent op zondag van 10u tot 13u

€ 1 korting ‘L’Oiseau Blue’ in de Kunsthal Sint-Pietersabdij op vertoon van een ticket voor Minne-Maeterlinck en omgekeerd www.gent.be/sintpietersabdij

Catalogus
De wereld van George Minne & Maurice Maeterlinck / L’univers de George Minne & Maurice Maeterlinck - NL/F - Mercatorfonds - € 30

Voorverkoop tickets
MSK – T +32(0)9 240 07 00 – www.mskgent.be
FNAC – T 0900 00 600 – www.fnac.be

Groepen, rondleidingen, ateliers
Informatie en reservatie via BOEKjeBEZOEK
T+32(0)9 267 14 66 – boekjebezoek@gent.be

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...