14 oktober 2011

Brandweer wil brandweerhervorming in regeerakkoord

De Belgische brandweerfederaties BVV, Beprobel en FRCSPB vragen de regeringsonderhandelaars uitdrukkelijk dat ze de brandweerhervorming opnemen in het regeerakkoord. Nu er beslist is de brandweer niet te regionaliseren, uit vrees dat de broodnodige hervorming zou stil vallen, eist de brandweer dat de federale overheid de wet van 15 mei 2007 onverkort uitvoert. Concreet vragen de brandweerfederaties dat de nodige financiële middelen worden uitgetrokken bij de opmaak van de begroting 2012 om te voorzien in de uitvoering van de brandweerhervorming. Verder vragen de federaties ook dat er een duidelijke timing wordt opgesteld voor 2012 en dat er een stappenplan wordt uitgeschreven. De eerstvolgende stap moet het verlenen van rechtspersoonlijkheid zijn aan de operationele prezones.

Hoewel de wet die de brandweerhervorming moet bewerkstellingen in 2007 al van kracht werd, moet deze hervorming nog in de praktijk omgezet worden. Ondertussen is een voorlopige werkstructuur opgericht door middel van de operationele prezones, die de zonale werking moet voorbereiden, maar dit is ruim onvoldoende en verbetert de veiligheid van de burger niet.
De brandweerhervorming moet er dringend komen. Ze beoogt een schaalvergroting en een betere samenwerking tussen de verschillende korpsen. Maar ze zorgt er ook voor dat iedere burger recht heeft op dezelfde snelste adequate hulp en eenzelfde basisbescherming tegen een gelijkwaardige prijs. Meer veiligheid voor de burger, meer veiligheid voor de brandweerman en -vrouw, daarvoor zijn ook meer middelen en personeel nodig. Het is een illusie te denken dat dit kan zonder meer budget.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...