18 oktober 2011

Gent wint Europese CIVITAS-prijs voor Publieke participatie

Gent sleept de prestigieuze CIVITAS Award for Public Participation in de wacht tijdens het negende CIVITAS Forum in Funchal (Portugal). Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan steden die hun burgers maximaal informeren en consulteren over de mobiliteit in hun stad en hen zo veel mogelijk betrekken bij toekomstige projecten. Gent werd als beste stad genomineerd door de Europese Commissie en het Politiek Advies Comité (PAC) van CIVITAS, een Europees initiatief dat steden wil helpen in hun plannen rond duurzame mobiliteit. In totaal waren er tien inzendingen voor deze categorie, de tweede en de derde plaats gingen respectievelijk naar Burgos (Spanje) en Brighton & Hove (Groot-Brittannië).

De ‘CIVITAS Award’ is op maandag 17 oktober 2011 plechtig overhandigd door de burgemeester van Funchal (Portugal) aan de Gentse CIVITAS delegatie. De jury koos Gent uit meerdere kandidaten omwille van de talrijke initiatieven waarmee Gent zijn burgers betrekt bij verschillende grote en kleine mobiliteitsprojecten. Het is internationaal bekend dat Gent gewaardeerd wordt voor zijn participatiebeleid. Met de subsidies van CIVITAS is de relatie met de burger nog wat aangescherpt en worden burgers op verschillende manieren betrokken bij vele projecten. De jury koos Gent uit tien kandidaat-inzendingen. Ze waren vooral onder de indruk van de gevarieerde aanpak om de burgers te bereiken. Van de klassieke hoorzitting en papieren enquête tot de meer hippe dialoogcafés en zelfs Facebook en Twitter. Ook de gecoördineerde en ondersteunende aanpak van de Dienst stedelijke vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking kon op veel bijval rekenen.

Een van de grootste projecten waar burgers nauw bij betrokken zijn, is het Project Gent Sint-Pieters. Dat gebeurt onder andere via bewonersbrieven, informatievergaderingen, dialoogcafés en nu ook via Facebook en Twitter. Het project kreeg sinds de start van CIVITAS in september 2008 een fulltime medewerker extra om de communicatie met de burger verder uit te bouwen. Om de burgers beter te kunnen bereiken werd een Infopunt opgericht op een zeer zichtbare plaats naast het station. Iedereen kan daar terecht met zijn vragen, meldingen en klachten over het project. Om die klachten tot een minimum te beperken organiseren de projectpartners bijna wekelijks ‘Minder Hinder’- vergaderingen waar de veiligheid in het projectgebied en overlast door de werven worden besproken. Daarnaast vinden ook begeleide werfbezoeken plaats, zowel voor het grote publiek als voor georganiseerde groepen. De inwoners van de stationsbuurt worden via een klankbordgroep bij het project betrokken en hebben al vele malen constructief meegewerkt. Ook de langere termijnvisie voor het project is telkens afgetoetst met burgers in verschillende overlegmomenten.

Maar ook in kleinere projecten wordt de burger gehoord. In het proefproject met fietstrommels (afsluitbare fietsgarages voor vijf fietsen) hebben de huurders een flinke zeg in het beoordelen van de trommels. Bij de Dienst Economie van de stad Gent is er een distributieplatform opgericht waar handelaars in overleg gaan met de Stad Gent, De Lijn en de distributiesector om oplossingen te zoeken voor efficiënter laden en lossen. CIVITAS-partner en autodeelorganisatie Cambio versterkt de dialoog met de leden in de vorm van testgroepen en enquêtes.

De Stad Gent is sinds 2008 actief in het CIVITAS-project. Meer dan vierentwintig verschillende acties rond duurzame mobiliteit zullen tegen de zomer van 2012 afgewerkt zijn. Concreet kan de Gentse burger onder andere nu al genieten van 93 verbeterde bushaltes met nieuwe schuilhuisjes, veiligere fiets- en voetpaden en een online fietsrouteplanner met een bijhorende website www.gentfietst.be. Wie een elektrische auto wil delen kan terecht bij Cambio en ook de nieuwe studentenfietsen zijn ontwikkeld onder de CIVITAS-vlag. Bekijk alle andere acties op de website www.civitasgent.be

De Stad Gent werkt samen met nog zes andere partners om het grote CIVITAS-project gerealiseerd te krijgen. Dat zijn: De Lijn, Max Mobiel, Cambio, StudentENmobiliteit, Ugent en het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV). De Europese subsidie voor de Stad Gent en haar partners bedraagt 4,3 miljoen euro voor een termijn van vier jaar. Het CIVITAS-project loopt af op 15 september 2012.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...