12 oktober 2011

De carrière van meer dan een kwart van de werknemers met reumatoïde artritis wordt beïnvloed door stijve gewrichten in de ochtend

RA patiënten beamen dat een beter management van ochtendstijfheid veroorzaakt door reumatoïde artritis hen zou helpen om weer aan het werk te gaan. Op wereld artritisdag toont een nieuw onderzoek door Mundipharma International Limited aan dat in heel Europa 28% van mensen met RA die beroepsmatig werkzaam zijn en lijden aan stijve gewrichten in de ochtend gedurende ten minste één uur per dag, het aantal uren dat ze per dag werken hebben ingekort en 29% niet in staat is geweest om te werken als een direct gevolg van stijve gewrichten in de ochtend vanwege RA. Bovendien denkt bijna de helft van de mensen met RA die beroepsmatig werkzaam zijn en lijden aan stijve gewrichten in de ochtend gedurende ten minste één uur elke ochtend, dat hun prestaties op het werk negatief beïnvloed worden door hun ochtendstijfheid. Patiënten wiens werk wordt beïnvloed door hun symptomen zeggen dat dit alles bij elkaar gemiddeld, 8,7 uur per week gebeurt. De patiënten denken dat ze gedurende deze uren maar op 59% van hun normale kunnen presteren.


Deze bevindingen vormen een deel van het onderzoek dat is aanbesteed door Mundipharma International om de invloed van RA en de gerelateerde symptomen op het professionele leven te begrijpen. De meningen van 1061 RA patiënten in heel Europa die zich in de beroepsleeftijd bevinden, zijn geanalyseerd. De geïnterviewden zijn allemaal langer dan 6 maanden daarvoor gediagnosticeerd met RA en allemaal lijden ze minstens 3 keer per week aan stijve gewrichten in de ochtend. Twee van de meest zorgwekkende symptomen die mensen met RA ervaren, zijn stijfheid en pijn in de gewrichten die soms heviger wordt in de ochtenden. De complexiteit van deze ochtendsymptomen - die ook lichamelijke stoornissen kunnen omvatten - kan het moeilijk maken om vroeg in de ochtend taken uit te voeren. Het onderzoek toonde aan dat vier van de tien mensen met RA vonden dat een verlichting van de ochtendstijfheid gedurende slechts 30 minuten elke ochtend substantieel zou bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van hun leven, wat hen potentieel zou kunnen helpen om deze obstakels in de ochtend te overwinnen die invloed hebben op hun professionele leven.


Risto Tuominen, health economist en Professor of Healthcare, University of Turku, Finland, zei over dit onderzoek: "Wat ik merk is dat mensen die niet kunnen werken als gevolg van RA gerelateerde stijfheid, graag weer aan het werk willen. Het is daarom onze plicht als gezondheidszorgprofessionals om deze patiënten te ondersteunen en te zorgen dat hun gewrichtsproblemen in de ochtend beter te managen zijn, zodat zij weer aan het werk kunnen en op een productief niveau kunnen functioneren." Te laat komen is ook een probleem voor mensen met ochtendstijfheid in de gewrichten. Eén derde van de geïnterviewden zegt dat ze te laat op hun werk komen door hun ochtendstijfheid. Elke werknemer schat dat men jaarlijks opgeteld ongeveer 104 uur of 13 dagen aan werktijd mist door te laat komen. Wat ziekteverzuim betreft, heeft meer dan één op de tien (15%, n=534) werknemers met RA in de afgelopen maand ziekteverlof opgenomen als direct gevolg van RA gerelateerde ochtendstijfheid; dit ziekteverzuim staat gelijk aan gemiddeld 54 dagen verloren werktijd per jaar per persoon. Het onderzoek toonde verder aan dat niet alleen de productiviteit, de tijd op het werk en het verzuim worden beïnvloed, maar dat ochtendstijfheid ook een grote emotionele belasting is voor werknemers met RA. Van de geïnterviewden die werken en wiens werk nadelig wordt beïnvloed door ochtendstijfheid, ervoer 33% een gebrek aan geduld, een gebrek aan concentratie (28%) en een gevoel van druk (20%) als gevolg van ochtendstijfheid in de gewrichten in verband met RA. Eén op de 10 gaf ook aan moeite met werkrelaties te hebben.

Frank Buttgereit, Professor of Rheumatology and Clinical Immunology, Charité University Medicine, Berlijn, Duitsland, legt uit: "Gewrichtsstijfheid in de ochtend als gevolg van RA wordt veroorzaakt door een toegenomen ontsteking, die weer een gevolg is van de opeenhoping van ontstekingsveroorzakende chemische stoffen in het lichaam gedurende de nacht. Deze RA-gerelateerde ochtendstijfheid heeft een aanzienlijk effect op de levens van hen die de ziekte hebben. Mensen die lijden aan ochtendstijfheid, hebben tot wel drie uur nodig om zich 's ochtends voor te bereiden, wat weer een onontkoombaar effect heeft op het begin van de werkdag en zaken als punctualiteit, productiviteit en emotioneel welzijn.
Reumatoïde artritis (RA) is een chronische, progressieve, ontstekingsziekte die schade toebrengt aan het kraakbeen en het bot in de getroffen gewrichten. Vooral 's ochtends ervaren mensen met RA stijfheid en pijn die kunnen leiden tot problemen met de mobiliteit en met het uitvoeren van alledaagse taken, wat een grote invloed heeft op het professionele leven van mensen met RA. Naar schatting hebben ongeveer 3 miljoen mensen in Europa RA, velen van hen vallen in de beroepsleeftijd.

De interviews zijn telefonisch afgenomen van april tot juli 2011. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1061 patiënten binnen de beroepsleeftijd uit Duitsland, Italië, België, Zweden, Denemarken, Finland, Frankrijk, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Spanje. 'Beroepsleeftijd' wordt gedefinieerd als 18+. De bovengrens van de leeftijd werd bepaald door de pensioenleeftijd in elk land. Alle geïnterviewde patiënten zijn langer dan 6 maanden daarvoor gediagnosticeerd met RA en allemaal lijden ze minstens 3 keer per week aan stijve gewrichten in de ochtend. De bewering dat dit ziekteverzuim staat gelijk aan gemiddeld 54 dagen verloren werktijd per jaar per persoon is aan de hand van de volgende berekening bepaald:
Ziekteverzuim: het gemiddelde aantal ziektedagen per maand door ochtendstijfheid = 4,5 dagen. 4,5 dagen x 12 (aantal maanden in een jaar) = 54 (aantal ziektedagen per jaar).
De volgende bewering: "één derde (33%) van de geïnterviewden met RA zeggen dat ze te laat op hun werk komen door hun ochtendstijfheid. Elke werknemer schat dat men jaarlijks opgeteld ongeveer 104 uur of 13 dagen werktijd mist door te laat komen" is aan de hand van de volgende berekening bepaald:
Te laat komen: het gemiddelde aantal uren te laat per 5-daagse werkweek als gevolg van ochtendstijfheid = 2,3 uur. 2,3 uur / 5 dagen = 0,46 uur (het aantal uren te laat per dag). 0,46 uur x 226 (aantal werkdagen in een jaar) = 103,96 uur (aantal uren te laat per jaar). 103,96 / 7,9[6] (gemiddelde Europese werkdagtijd in uren) = 13,2 dagen (aantal werkdagen te laat per jaar).
De bij Mundipharma/Napp/Norpharma aaneengesloten onafhankelijke bedrijven zijn particuliere ondernemingen en joint ventures die de hele pharmaceutische wereld beslaan. Deze bedrijven streven er wereldwijd naar om aan patiënten met ernstige en ondermijnende ziektes de voordelen van innovatieve behandelingsopties te bieden op gebieden zoals ernstige pijn, hemato-oncologie en ademhalingsstoornissen. Voor meer informatie: http://www.mundipharma.co.uk/ [http://www.mundipharma.co.uk ]

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...