19 oktober 2011

AnySurfer publiceert Toegankelijkheidsmonitor 2011

AnySurfer en de studenten van 12 hogescholen controleerden in 2011 hoe toegankelijk de Belgische websites zijn voor bezoekers met een handicap. Slechts 8,4% van 250 onderzochte websites haalde een voldoende. 91,6% van de Belgische websites zijn dus moeilijk of niet bruikbaar voor personen met een functiebeperking.
Op 70% van de websites hebben de afbeeldingen geen tekstalternatief en gaat deze informatie verloren voor blinden.
Op 56% van de websites is er geen tekstversie voor audio- of videofragmenten, waardoor die informatie niet toegankelijk is voor doven.
54% van de websites in de steekproef bevat storende animaties die de bezoeker niet kan stoppen. Dat hindert bezoekers met dyslexie en concentratieproblemen.
Met de jaarlijkse Toegankelijkheidsmonitor wil AnySurfer studenten webdesign en multimedia — de webwerkers van de toekomst — kennis laten maken met de regels voor het bouwen van toegankelijke websites en hen doen nadenken over het belang van een toegankelijk internet voor iedereen. Door de vinger op de wonde te leggen, roepen we beleidsmakers op hier iets aan te doen. De cijfers, achtergrondinformatie en conclusies vindt u in de Toegankelijkheidsmonitor zelf: http://www.toegankelijkheidsmonitor.be/

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...