20 oktober 2011

Stad Gent wint kasseienoorlog

Het dossier Voorhavenlaan-Londenstraat heeft de voorbije jaren menig Gentenaar beroerd, niet het minst de buurtbewoners van de Voorhavenlaan en de Londenstraat zelf. Wat begon als een eenvoudig dossier in 2008 mondde uit in een opeenvolging van gerechtelijke procedures, waarbij de riolerings- en wegenwerken van de Stad Gent stelselmatig werden stilgelegd door een aantal buurtbewoners. De Raad van State stelt in zijn eindarrest de Stad Gent in het gelijk met betrekking tot het dossier Voorhavenlaan-Londenstraat. Daarmee komt een einde aan vele jaren van gerechtelijke procedures en kan nu het laatste overgebleven stukje Londenstraat nu definitief afgewerkt worden. Oorzaak van de onenigheid was de opzet van de Stad Gent om te zorgen voor een comfortabele wegbedekking in asfalt, afgewisseld met kruispunten in kasseien tegenover de vraag van een aantal buurtbewoners om enkel kasseien te gebruiken op die plaatsen die vallen onder een ‘beschermd stadsgezicht’.

In de loop der jaren probeerde de Stad Gent het dossier op vele manieren te deblokkeren en slaagde de Stad Gent erin om het grootste stuk van de Voorhavenlaan en de Londenstraat toch af te werken. Eén klein stukje bleef echter onafgewerkt: namelijk het stuk Londenstraat, tussen de Chocoladesteeg en de Oslostraat. Met het recente eindarrest van de Raad van State kan ook dat stuk nu afgewerkt worden.

De Raad van State heeft in zijn eindarrest de oorspronkelijke vordering tot nietigverklaring van de tweede bouwvergunning definitief afgewezen. Tegelijk met deze beslissing heeft de Raad van State ook het schorsingsarrest opgeheven. Dat betekent dat de Stad Gent van de Raad van State volledig gelijk krijgt. Het beschermingsbesluit laat wel degelijk toe om in de Londenstraat – Voorhavenlaan te werken met een afwisseling van asfalt en kasseien. Een stelling die door een aantal buurtbewoners continu betwist werd. In de praktijk betekent dit dat de Londenstraat (tussen de Chocoladesteeg en de Oslostraat) nu definitief kan afgewerkt worden. De Stad Gent doet al het mogelijke om deze laatste asfaltlaag zo snel mogelijk aan te brengen en daarmee ook deze langdurige geschiedenis en procedureslag af te sluiten.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...