6 juli 2011

Havenbedrijf Gent enthousiast over Vlaams-Nederlands principeakkoord

Het Havenbedrijf Gent is uiterst opgetogen over het principe-akkoord dat Vlaanderen en Nederland sloten op maandag 4 juli voor de financiering van een nieuwe grote zeesluis in Terneuzen. Voor het Havenbedrijf is dit een nieuwe stap vooruit in de realisatie van de sluis en de verdere ontwikkeling van de haven. De afspraak was dat er tegen het begin van de zomervakantie 2011 een akkoord zou zijn tussen Vlaanderen en Nederland over de financiering van de nieuwe zeesluis in het Nederlandse Terneuzen. Vlaams minister-president Kris Peeters en de Nederlandse premier Mark Rutte kondigden maandag 4 juli ter zake een akkoord aan. Hiermee zegt Nederland 142 miljoen euro toe voor de bouw van de tweede zeesluis in Terneuzen. Bovendien is afgesproken dat het studiewerk – dat enkele jaren in beslag zal nemen - in oktober van dit jaar van start gaat.

Het Havenbedrijf Gent is opgetogen met dit evenwichtige akkoord. Dit akkoord verzekert de verdere ontwikkeling van de haven van Gent. Een grotere zeesluis laat immers zeeschepen van een grotere omvang toe waardoor bestaande bedrijven meer goederen in een keer kunnen aanvoeren. Bovendien biedt de grote zeesluis extra mogelijkheden voor de verdere invulling van de bedrijventerreinen rondom het nieuwe Kluizendok. De Vlaamse verdeling van de financiering dient nog verder besproken te worden. Het Havenbedrijf apprecieert ten stelligste de inspanningen van Vlaams minister-president Kris Peeters en de Nederlandse premier Mark Rutte alsook van Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits en haar Nederlandse collega Melanie Schultz van Haegen en van de Vlaamse onderhandelingsdelegatie om nog bij het begin van de zomervakantie de knoop door te hakken.

Het Havenbedrijf en tal van bedrijven pleiten al lang voor een tweede zeesluis in Terneuzen. De huidige zeesluis is momenteel de enige – en dus uiterst gevoelige – toegang voor grote zeeschepen richting Gent. Daarnaast vragen ook de almaar groter wordende zeeschepen om een grotere, tweede zeesluis ten behoeve van de bedrijven en de tewerkstelling in de Gentse havenregio.

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...