4 juli 2011

Nieuw afvalbeheersplan voor land- en tuinbouwfolies streeft naar meer materiaalrecyclage

Jaarlijks wordt in Vlaanderen naar schatting 6.000 ton afval van land- en tuinbouwfolies ingezameld. Ongeveer 3.000 ton hiervan wordt selectief ingezameld. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) maakt de ondertekening van een nieuw collectief afvalbeheersplan voor land- en tuinbouwfolies bekend. Het plan werd ondertekend door producenten, verdelers, gebruikers, inzamelaars en verwerkers van land- en tuinbouwfolies en moet de selectieve inzameling en recyclage van land- en tuinbouwfolies de volgende jaren gevoelig opdrijven. Het nieuwe afvalbeheersplan 2011-2013 legt de focus op een betere selectieve inzameling (o.a. via nieuwe inzamelpunten) en de stimulering van materiaalrecyclage. De ondertekenende partijen lanceren in het najaar van 2011 ook een sensibilisatiecampagne die op de Agribex beurs in december 2011 voorgesteld wordt.

Het nieuwe collectieve afvalbeheersplan is de opvolger van een eerste plan dat in 2007 ondertekend werd door folieproducenten Hyplast en Bpi.Formipac, sectorfederatie Federplast.be, Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat. Naast deze partijen, ondertekenden ook AVEVE en FEBEM (Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer) de nieuwe overeenkomst. De OVAM weet zich ook verzekerd van de medewerking van de VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) voor de uitvoering van het plan. De uitbreiding met verdelers, ophalers en verwerkers van folies zorgt ervoor dat de hele materiaalketen gesloten kan worden en moet toelaten de kennis en ervaring van alle betrokken partijen samen te brengen.

Tijdens het eerste afvalbeheersplan (2007-2010) namen de betrokken partijen al verschillende initiatieven om de hoeveelheid afval te beperken en landbouwfolies zo veel mogelijk selectief in te zamelen. Zo ging er aandacht naar de ontwikkeling van folies met een beperkte milieu-impact en werd er een netwerk van 130 gemeentelijke inzamelpunten voor landbouwfolies georganiseerd. Het nieuwe plan wil deze inspanningen nog verder opdrijven door meer inzamelpunten te creëren (niet alleen via de containerparken maar ook bij de distributiesector of bij containerdiensten), door recyclaten maximaal in te zetten voor de productie van nieuwe folies en door een gezamenlijke sensibilisatiecampagne. Najaar 2011 starten de ondertekenaars een campagne om de kwaliteit en zuiverheidsgraad van de ingezamelde fracties te verhogen om meer materiaalrecyclage mogelijk te maken. Er komt onder meer een folder voor gebruikers die hen vertelt waar men afgedankte landbouwfolies kan inzamelen en hoe ze best aangeboden worden voor recyclage. De campagne zal voorgesteld worden op de Agribex beurs in december 2011.

Labels: , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...